تبیان، دستیار زندگی
رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: نرم افزار تخصصی تصحیح الكترونیكی پاسخ برگه های آزمون، با هدف كاهش درصد خطا و بهبود روش های تصحیح اوراق امتحانی راه اندازی شده است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نرم افزار تصحیح الكترونیكی برگه های آزمون، با هدف بهبود روش ها راه اندازی شده

رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: نرم افزار تخصصی تصحیح الكترونیكی پاسخ برگه های آزمون، با هدف كاهش درصد خطا و بهبود روش های تصحیح اوراق امتحانی راه اندازی شده است.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

نرم افزار تصحیح الكترونیكی برگه های آزمون، با هدف بهبود روش ها راه اندازی شده است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، عبدالرسول عمادی در دوره آموزشی نرم افزار تخصصی تصحیح الكترونیكی پاسخ برگ های آزمون اظهاركرد: بعد از اینكه حدود 2 سال بر روی این پروژه كار شد و همه مسائل مربوطه ارائه و گفتگو شد، موافقت وزیر آموزش و پرورش را دریافت كردیم .

رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش افزود: به دنبال موافقت وزیر، با مدیران آموزش و پرورش كل استان ها صحبت كردیم و سعی كردیم زمینه كار فراهم شود چرا كه اجرای این پروژه كار مهی محسوب می شد .

وی با بیان این كه نظام آموزشی آن چنان كه آموزش می هد، ارزشیابی می كند، افزود: هر چه ارزشیابی، منطقی، جامع تر و درست تر باشد آموزش را به بهترین نحو ممكن هدایت می كند .

عمادی ادامه داد: آموزش و ارزشیابی توام با یكدیگر هستند و اهمیت این موضوع بر همگان اثبات شده است به همین دلیل در طی دهه های متمادی بخش های آموزش و امتحانات با هم فعالیت كرده اند .

رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه ارزشیابی اهمیت بسزایی دارد، افزود: در ارزشیابی انسجام ساختاری، فرایندی و روشی كافی در آموزش و پرورش ایران وجود ندارد چون ارزشیابی را به لحاظ ساختار به صورت جزیره ای دیده ایم .

عمادی عنوان كرد: از ارزشیابی پیش از دبستان تا ارزشیابی های آغازین قبل از كلاس و یا ارزشیابی های در طول فرایند آموزش همگی باید در سیاست های واحدی اتفاق بیفتد و آیین نامه ارزشیابی واحد، این نوع ارزشیابی ها را مدیریت كند .

رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: یكی ازكارهای مهمی كه در آموزش و پرورش ایران در حال انجام است، امتحان نهایی است كه فارغ التحصیل كردن دانش آموزان هدف نهایی آن  است .

وی با اشاره به اینكه كار تصحیح همچنان متكی به فرد است، بیان كرد: در تصحیح اوراق ممكن است اشكالاتی از سوی فرد رخ دهد و این اشكال در كل فرایند تصحیح ادامه پیدا كند و اگر چه اشكال كار این فرد را مصحح دوم می گیرد، اما باز در این مرحله نیز ممكن است اشكالاتی ایجاد شود .

عمادی گفت: با توجه به كمبودهای اعتباری، چندین ضرر به حوزه تصحیح وارد می شود از جمله اینكه عده ای از افرادی كه اقدام به تصحیح می كنند، از صحنه خارج می شوند .

رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در 4 سال اخیر از افراد مختلف كه در جهت بهبود روش های تصحیح ایده داشتند، به منظور الكترونیكی كردن تصحیح دعوت به عمل آوردیم كه به دنبال آن نیز مدل های مختلف مطرح شد و در مركز سنجش نیز ارائه شد، سپس نقص ها مشاهده شد و نتیجه آن نیز راه اندازی سامانه تصحیح اوراق الكترونیكی شد .

وی با تاكید بر این كه این سامانه باید جامع و مانع باشد، تصریح كرد: در مرحله دوم این كار، افراد باید با شیوه های اجرای آن آشنا شوند تا ضمن دریافت آموزش های لازم به نتایج مورد دلخواه دست پیدا كنیم.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش