تبیان، دستیار زندگی
نظرات فقهی علما در گسترش ورزش گره گشا خواهد بود معاون  رییس جمهور و رییس سازمان تربیت  بدنی در دیدار باآیات عظام استان خراسان نقش علمایدینی در توسعه و گسترش ورزش در میان مردم  و به ویژه جوانانراحساس و حیاتی &...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رییس سازمان تربیت بدنی :

نقطه نظرات فقهی علما در گسترش ورزش گره گشا خواهد بود


معاون  رییس جمهور و رییس سازمان تربیت  بدنی در دیدار باآیات عظام استان خراسان نقش علمایدینی در توسعه و گسترش ورزش در میان مردم  و به ویژه جوانانراحساس و حیاتی  بیان كرد . به گزارش ایسنا ،  مهندس محسن مهر علیزاده در دیدار با آیات عظام فلسفی ، زنجانی و مرتضوی در زمینه مسایل ورزشی و زمینه های  مساعدت علما در ترویج و گسترش ورزش در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان گفتگو كرد.

بنابر گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی،در بخشی از این دیدار مهندس مهرعلیزاده با اشاره  به نقش حساس علما در هدایت جامعه و جوانان به نشاط و تندرستی، بیان كرد :  در طول تاریخ كشورمان ثابت شده است كه نقطه نظرات فقهی و دینی علما در گره گشایی بسیاری از مشكلات موثر بوده است و توجه به مساله ورزش و تشویق جوانان به این  امر نیز از سوی مراجع و آیات عظام  كارساز خواهد بود.