تبیان، دستیار زندگی
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات ماده شیمیایی آزاد شده از درخت کاج بر گیاه گندم است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی اثر آللوپاتی کاج بر گیاه گندم

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات ماده شیمیایی آزاد شده از درخت کاج بر گیاه گندم است.

پروژه های دانش آموزی - مهدی رحمانی

دوازدهمین دوره از پروژه ‌های دانش آموزی تبیان  نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال ‌های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ‌ها و ایده ‌های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ‌ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده ‌های جالب ، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح ‌های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: بررسی اثر آللوپاتی کاج بر گیاه گندم

نام ارائه دهنده/دهند گان: شاه‌حسینی و پریسا

زمینه و نوع پروژه: زیست شناسی

درجه سختی: متوسط

نام مدرسه: فرزانگان 4

مقدمه

بسیاری از گونه های گیاهی قادر به تولید و آزادسازی مواد شیمیایی هستند که برای سایر گیاهان سمی می باشند. این فرایند را آللوپاتی می گویند. آللوپاتی از دیرباز به‌ وسیله زارعین شناخته ‌شده و مشاهده گردیده است که بسیاری از گونه ‌های گیاهی دارای اثرات شیمیایی بر روی خود و یا سایر گونه‌ های دیگر هستند. مطالعات انجام ‌شده نشان می‌ دهد که خاصیت آللوپاتی کاج بر کاهش پوشش علفی اطراف خود بسیار مؤثر است. از سوی دیگر گندم از سازگارترین گونه های غلات است که به میزان زیاد در جهان و ایران کشت می ‌شود. با توجه به اهمیت زیاد گندم بررسی اثر آللوپاتی کاج بر گیاه گندم به‌ عنوان مسئله‌ این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است.

هدف

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات ماده شیمیایی آزاد شده از درخت کاج بر گیاه گندم است. در صورت وجود ارتباط مثبت، این موضوع بررسی خواهد شد که از این اثرات مثبت چگونه می‌ توان در افزایش محصولگیاه گندم استفاده کرد و در صورت وجود ارتباط منفی، امکان استفاده از این ارتباط در سایر زمینه‌ های کشاورزی می ‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. به‌ عنوان ‌مثال تولید علف‌کش برای مقابله با علف‌ های هرز گندم می‌ تواند یکی از کاربردهای این پژوهش بوده و بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش بیفزاید.

 بررسی اثر آللوپاتی کاج بر گیاه گندم

روش 

با بررسی‌ های انجام ‌شده پژوهش‌ هایی در ارتباط با آللوپاتی گیاهان مختلف انجام ‌شده اما پژوهش‌ هایی که به‌ طور خاص اللوپاتی کاج را بررسی کرده باشد، یافت نشد. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بازدید از رویشگاه ها و زیستگاه های متنوع اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. گردآوری داده ها به شیوه تحلیل محتوا انجام شد و تاثیر آللوپاتی کاج بر گیاه گندم سنجیده شد.

مهارت ‌های کسب شده

1. روش ایده یابی (بارش مغزی)

2. مهارت کار در آزمایشگاه (رعایت نکات ایمنی)

3.  آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز

4.  آشنایی با پروپوزال نویسی

5. آَشنایی با مقاله نویسی

6. آشنایی با تهیه پاورپوینت

7. آشنایی با نحوه جستجوی اطلاعات

8. آشنایی نحوه فیش برداری

9. مهارت ساخت پوستر علمی

10. مهارت انجام کارگروهی

11. آشنایی با مکانیسم گیاه گندم

12. آشنایی با مکانیسم کاج

تنظیم کننده: محبوبه همت