تبیان، دستیار زندگی
آسمان شهر ما جایگاه کربن است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهر دودی

شهر دودی

شهر دودی

آسمان شهر ما

جایگاه کربن است

ابر توی آسمان

شهر دودی

مثل تخته پاک کن است

رشد کرده از زمین

خانه های قد بلند

شهر دودی

برج های شیشه ای

توی شهر ما پُرند

رد پای یا کریم

شهر دودی

روی پشت بام نیست

علت غبار و دود

فکر می کنی که چیست؟

شهر دودی

koodak@tebyan.com

شاعر: مریم زندی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.