تبیان، دستیار زندگی
صحبت كردن با گیاهان موجب رشد سریع تر آنها می شود. برای مشاهده این كه آیا كلمات محبت آمیز حقیقتاً می توانند موجب نتایج باروری و حاصلخیزی گیاهان شوند، تعدادی از محققین 60 گیاه نخود فرنگی را تهیه نموده و به سه گروه گلخانه ای تقسیم كردند . ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر شعر بر رشد، ماندگاری وسرعت گیاه لوبیا، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان شهید دربندی

صحبت كردن با گیاهان موجب رشد سریع تر آنها می  شود. برای مشاهده  این كه آیا كلمات محبت آمیز حقیقتاً می  توانند موجب نتایج باروری و حاصلخیزی گیاهان شوند، تعدادی از محققین 60 گیاه نخود فرنگی را تهیه نموده و به سه گروه گلخانه ای تقسیم كردند...

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - نگار تجملیان

تاثیر شعر بر رشد،ماندگاری وسرعت گیاه لوبیا، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان شهید دربندی

دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.

در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره دوم متوسطه

موضوع: بررسی تاثیرشعرعرفانی وغیرعرفانی بررشد،ماندگاری وسرعت جوانه زنی گیاه لوبیا ازخاک

نام مدرسه: دبیرستان شهید دربندی

نام استاد: خانم طیبه خلیلی

دانش آموزان: دریا تقیان

سئوال:

آیا خواندن شعر عرفانی باعث افزایش سرعت رشد، ماندگاری و سرعت جوانه زنی ازخاك می شود ؟

تعاریف:

متغیر مستقل: نوع شعر (عرفانی و غیر عرفانی)

متغیر وابسته: رشد گیاه لوبیا، ماندگاری، سرعت جوانه زنی از خاك

متغیر كنترل: جنس لوبیا، تعداد لوبیا، زمان، میزان خاك و آب، دمای آب

فرضیه:

خواندن شعر عرفانی باعث افزایش سرعت رشد، ماندگاری، و سرعت جوانه زنی ازخاك می شود.

تحقیق زمینه ای:

صحبت كردن با گیاهان موجب رشد سریع تر آنها می  شود. برای مشاهده  این كه آیا كلمات محبت آمیز حقیقتاً می  توانند موجب نتایج باروری و حاصلخیزی گیاهان شوند، تعدادی از محققین 60 گیاه نخود فرنگی را تهیه نموده و به سه گروه گلخانه ای تقسیم كردند. سپس آنها دو موسیقی متن ضبط كردند. یكی حاوی صحبت های محبت آمیز و دیگری حاوی صحبت های توهین آمیز و آنها را به طور مكرر برای دو گروه جداگانه  گلخانه  ای پخش كردند. گروه سوم به عنوان گروه كنترل آزمایش در سكوت باقی ماندند. محققین رشد گیاهان را در بیش از 60 روز بررسی و ثبت كردند.

با كمال تعجب دیدند كه گروه كنترل رشد كمتری نسبت به همه داشت و غلافش نیز از همه كوچك تر بود. اگر چه تفاوتی در كیفیت گیاهان بین گروه گلخانه ای كه تحت تأثیر موسیقی محبت  آمیز قرار گرفته بودند و آن هایی كه تحت تأثیر موسیقی توهین آمیز قرار گرفته بودند، وجود نداشت، به نظر می رسد كه موسیقی متن یك اثر مثبت در هر دو مورد ایجاد می كند. در سال 1848، روانشناس آلمانی و پروفسورای فیزیك گوستاو و تئودور فچنر موضوعات زیر را مورد بحث قرار داد كه گیاهان روح دارند و ممكن است قادر به احساس كردن عواطفی همانند عواطف انسان باشند و این كه همانند انسان ها دارای تمایلات هستند.

فچنر معتقد بود كه گیاهان نه تنها از صدای موسیقی لذت می  برند، بلكه اگر با آن ها صحبت شود یا برای آن ها آواز خوانده شود، ترغیب به رشد بهتر و بزرگ تر شدن می  شوند. چه صدا ضبط شده باشد چه واقعی. در حقیقت ارتعاشات ناشی از صدا ممكن است به طریقی به رشد گیاهان كمك كند.

در واقع باد نیز نوعی ارتعاش است و گیاهانی كه مكرراً تحت تأثیر ارتعاشات باد قرار می  گیرند، هورمونی در آن ها ترشح می  شود كه ساقه ی آن ها را كوتاه و ضخیم و ریشه ی آنها را محكم می  کند. شاید صوت نیز باعث همین اتفاقات در گیاه شود اگر چه برخی به تئوری بالا معتقدند، ولی برخی اشاره می كنند كه دسیبل صدای انسان (دسیبل واحد اندازه گیری شدت صوت است) در سطح مناسبی نیست كه تغییری در گیاه به وجود آورد. مقاله ای كه توسط دانشمندان كره ای در سال 2007 ارائه شد، نشان می دهد كه دوژن گیاه كه مسئول پاسخ آن به نور هستند (به نام های rbcS و Ald) به وسیله موسیقی دارای شدت 70 دسیبل فعال می  شوند.

دانشمندی به نام مارینی معتقد است كه این شدت صدا در سطح مكالمه  طبیعی است. دانشمندان كره ای پاسخ متفاوتی را بسته به فركانس صدا در گیاهان مشاهده كردند. هر چه فركانس صوت بیشتر باشد، پاسخ ژن فعال تر و بیشتر است. مارینی می گوید : اما دیگر مطالعات پیشنهاد كننده  این موضوع است كه مكالمه ممكن است كافی نباشد. یك مقاله  كانادایی نشان داد كه جوانه زنی بذر با صدای 92 دسیبل تحت تأثیر قرار می گیرد یعنی بالاتر از صدای معمولی صحبت كردن.

تئوری دیگر معتقد است كه دی اكسید كربن تولید شده هنگام صحبت كردن عاملی است كه به رشد گیاه كمك می كند.

در حالی كه هیچ گونه شواهدی دال بر پاسخ دادن گیاهان به مهر و محبت وجود ندارد، برخی گیاهان حتماً  توانایی محدودی در برقراری ارتباط با یكدیگر دارند. اگرچه گیاهان فاقد توانایی دریافت و پردازش امواج صوتی هستند، شواهد حاكی از آن است كه برخی گیاهان می  توانند از طریق استفاده از سیگنال  های شیمیایی با یكدیگر ارتباط برقرار كنند.

دی ماه 1366، با محاسبات و معادلات ریاضی یك ژن شناس ژاپنی به نام زوسومواونو رو به رو هستیم. او تصمیم گرفت كه الگوهای سلول های زنده را به نت موسیقی تبدیل كند. فكر كرد كه شنیدن كد ژنتیك بهتر از نگاه كردن به آنهاست و الگوها را آسان تر می توان یافت. اما او در این مرحله كشف كرد كه نه تنها ژن ها عامل حیات هستند، بلكه خود آن ها آهنگ هم دارند. بخشی از ژن های موش را به آهنگ درآورد. صدای آن مثل یك والس زنده بسیار شبیه به آهنگ های شوپن بود. نت های حاصل از ژن ها اتفاقی نیست، بلكه بسیار شبیه كار آهنگسازان معروف است. جالب است كه آهنگ حاصل از سلول های سرطانی، افسرده است، در حالی كه ژنی كه شفافیت به چشم می دهد با آواز نشاط انگیزی كه با روح و روشن است، همراه می باشد.

پس هم صدا و موسیقی بر روی ژن ها تأثیر گذارند و هم ژن ها دارای نت و موسیقی هستند.

شعر نیز نوعی موسیقی به شمار می آید.

آزمایش:

ابتدا روی سه ظرف، سه برچسب زدیم به این صورت: سكوت، شعر عرفانی و شعر غیر عرفانی. آن ها را با آب سرد شیر پركردیم و در هر ظرف 7 دانه لوبیای چیتی خیساندیم و مرتباً تا 48 ساعت آب این ظرف ها را عوض می كردیم و مقابل یك پنجره پر نور گذاشتیم و از همان روز اول 4 بیت شعر عرفانی از حافظ و 4 بیت شعر غیر عرفانی از شاعری به نام میهن بانو تركمان اسدی برای لوبیاها پخش كردیم (به وسیله ی تبلت)

نتیجه آزمایش:

سرعت جوانه زنی لوبیا هایی كه برایش شعر عرفانی خوانده شده از همه بیشتر، سپس سكوت و بعد لوبیاهایی بود كه برایش شعر غیر عرفانی خوانده شد.

از نظر ماندگاری گیاه لوبیا: ماندگاری گیاهانی كه شعر عرفانی برایش پخش شد، از همه بیش تر، سپس غیر عرفانی و از همه كمتر ماندگاری گیاهانی بود كه اصلاً برایشان شعر خوانده نشد.

از نظر طول ساقه ی گیاه لوبیا: (در 4 بار اندازه گیری از 6 بار اندازه گیری انجام شده) :

طول ساقه ی سكوت از همه بیشتر، سپس طول ساقه ی لوبیایی كه شعر  غیر عرفانی برایش خوانده شد و بعد طول ساقه ی لوبیایی كه شعر عرفانی برایش خوانده شد، قراردارد.

نكته ی دیگر این كه در هر سه بار آزمایش ساقه ها و برگهای عرفانی ضخیم تر از سكوت و غیر عرفانی بود.

در كل می توان نتیجه گرفت كه شعر غیرعرفانی طول ساقه را بیشتر می كند.

شعر عرفانی ماندگاری و حجم گیاه را بیشتر می كند.

باتوجه به مطالب ارائه شده در بالا، آن قسمت از فرضیه كه شعر عرفانی باعث افزایش سرعت رشد (طول ساقه) می شود، رد می گردد. چون شعر غیر عرفانی طول ساقه را بیشتر كرد.

آن بخش از فرضیه كه ماندگاری بیشتر گیاهانی كه شعر عرفانی برایشان پخش شده، مطرح می كند، تأیید می شود.

از نظر سرعت جوانه زنی از خاك گیاهانی كه شعر عرفانی برایشان پخش شده بود، زودتر از خاك جوانه زدند و این قسمت از فرضیه اثبات می شود.

و از نظر زنده شدن مجدد گیاه لوبیای خشك شده، فعلاً گیاهانی كه شعر عرفانی برایشان پخش شده، بیشتر از غیر عرفانی و سكوت زنده شده اند و در حال بررسی است.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.

تنظیم: نسرین صادقی