تبیان، دستیار زندگی
برای کاهش دغدغه ها ی دانش آموزان در انتخاب صحیح رشته تحصیلی و پاسخگویی به دانش آموزان و اولیا با نگاه تخصصی روند هدایت تحصیلی،میزهدایت تحصیلی دراداره منطقه2 تشکیل شد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رمز موفقیت تحصیلی و شغل آینده افراد یک جامعه ارتباط مستقیم با انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی دارد

برای کاهش دغدغه ها ی دانش آموزان در انتخاب صحیح رشته تحصیلی و پاسخگویی به  دانش آموزان و اولیا با نگاه تخصصی روند هدایت تحصیلی، میز هدایت تحصیلی در اداره منطقه 2 تشکیل  شد.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

رمز موفقیت تحصیلی و شغل آینده افراد یک جامعه

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، میز هدایت تحصیلی با هدف ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان پایه نهم روز چهارشنبه 28 تیر 96 باحضور رحمانی رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی، کوهستانی رییس منطقه، سهامی معاون آموزش متوسطه ،خبیرکارشناس مسئول متوسطه دوره اول، عباسی مشاور تحصیلی منطقه در اداره آموزش و پرورش تشکیل  شد .

در این راستا ،دانش آموزان و اولیای آنها به صورت انفرادی به رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران مراجعه کرده و از تدابیر و نظرات مشاوره ای وی استفاده کردند .

رحمانی  با اشاره به اینکه رمز موفقیت تحصیلی و شغل آینده افراد یک جامعه ارتباط مستقیم با انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی آنان دارد، فرآیند هدایت تحصیلی را مورد بازنگری قرار داد و از والدین خواست در مسیر هدایت تحصیلی، به دانش آموزان فرصت دهند تا بر حسب توانمندی، علاقه و استعداد خود رشته تحصیلی شان را انتخاب کنند .

کوهستانی به توسعه متوازن رشته ای درشاخه های تحصیلی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخت و یادآور شد: توسعه متوازن شاخه های تحصیلی در پایه نهم در دوره اول متوسطه با دو هدف که همان توزیع متوازن دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با استعداد، علائق، امکانات و نیاز کشور ، افزایش سهم آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در دوره دوم متوسطه با توجه به نیاز بازار کار می باشد .

شایان ذکر است رحمانی رییس مشاوره تربیتی و تحصیلی شهر تهران ،با حضور در دبیرستان فیاض بخش مشکلات دانش آموزان را در هدایت تحصیلی حل کرده و به آن ها مشاوره داد.

رمز موفقیت تحصیلی و شغل آینده افراد یک جامعه

رمز موفقیت تحصیلی و شغل آینده افراد یک جامعه

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش