طی حکمی از سوی سرپرست آموزش و پرورش شهرتهران صورت گرفت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتصاب مسعود نیک فطرت به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش شهر تهران

طی حکمی از سوی سرپرست آموزش و پرورش شهرتهران صورت گرفت.

انتصاب مسعود نیک فطرت به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، طی حکمی از سوی عباسعلی باقری  ، مسعود نیک فطرت به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد .

در این حکم آمده است ؛ نظر به مراتب تعهد ، تقوا، شایستگی وتجربیات ارزشمند جنابعالی در امر تعلیم و تربیت ، به موجب این ابلاغ از تاریخ  96/04/19 به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش شهر تهران منصوب می شوید. 

انتصاب مسعود نیک فطرت به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی

انتصاب مسعود نیک فطرت به عنوان سرپرست اداره مدارس غیر دولتی

 

 

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: زینب شاه مرادی