تبیان، دستیار زندگی
دبیركل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان این كه آموزش وپرورش دولت یازدهم بر اجرای سند تحول بنیادین الزام عملی دارند، گفت: اجرای سند تحول بنیادین در دولت یازدهم روند صعودی داشته است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجرای سند تحول بنیادین در دولت یازدهم روند صعودی داشته است

دبیركل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان این كه آموزش و پرورش دولت یازدهم بر اجرای سند تحول بنیادین الزام عملی دارند، گفت: اجرای سند تحول بنیادین در دولت یازدهم روند صعودی داشته است.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

اجرای سند تحول بنیادین در دولت یازدهم روند صعودی داشته است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش ازظهرامروز، مهدی نوید ادهم درگردهمایی یك روزه مشترك اعضای شورای معاونان و مدیران كل آموزش وپرورش استان های كشور در اردوگاه شهید باهنر تهران، اظهاركرد: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ، وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبات و قوانین آموزش وپرورش و هم چنین تصویب قوانین لازم برای اجرای سند تحول بنیادین را برعهده دارد.

وی با بیان این كه درطول این سال ها، مسئولین آموزش و پرورش به دنبال ایجاد تغییر وتحول درآموزش و پرورش بوده‌اند، تصریح كرد: پس از تصویب سند تحول بنیادین، برای اجرای سند باید دركل كشور، عزم ملی ایجاد شود، زیرا اجرای آن فقط مطالبه درون آموزش و پرورش نیست، بلكه از بیرون از ساختار آموزش و پرورش هم شخصیت ‌هایی نظیر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس و دیگر نهادها نیز بر اجرای سند تأكید دارند.

نوید ادامه‌ داد: باید محتوای سند برای همگان تبیین شود، این امر در درون آموزش و پرورش با برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی و در بیرون از این سیستم با برگزاری جلسات منظم امكان پذیر می باشد و می ‌تواند یك گام به جلو در اجرای سند باشد.

دبیركل شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینكه تمام زیرنظام های سند تحول بنیادین تدوین شده است، خاطرنشان كرد: براساس این كه بدانیم كدام یك از اقدامات و برنامه های آموزشی در راستای اجرای سند تحول بنیادین شركت می كند، باید به مفاهیمی مانند، «تمركززدایی»، «مدرسه محوری»، «رویكرد فرهنگی تربیتی»، «مشاركت پذیری» و«تنوع بخشی » در مسائل آموزشی در برنامه ها توجه كنیم.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش