تبیان، دستیار زندگی
1-اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است. 2- اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه ای ندارد، در هر طبقه و صنفی پیدا شود مورد احترام واقع می گردد. 3- اخلاق خوب مانند آب جاری است كه موجب حاصل خیزی كشتزارها می شود. 4- اخلاق بالات...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخلاق


1-اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است.

2- اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه ای ندارد، در هر طبقه و صنفی پیدا شود مورد احترام واقع می گردد.

3- اخلاق خوب مانند آب جاری است كه موجب حاصل خیزی كشتزارها می شود.

4- اخلاق بالاتر از قوانین است، زیرا قوانین همیشه همراه انسان نیست ولی اخلاق همیشه با او است.

5- اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

6- انحطاط اخلاقی همیشه پیشاهنگ انقراض تمدنها است.

7- بد اخلاق در دست دشمنی گرفتار است كه هر جائی برود از چنگ عقوبت او رهایی نیابد.

8- بهترین میراثی كه پدران برای فرزندان خود می گذارند تربیت خوب است .

9- به هر كس كه می خواهد موفق شود بگویید: اخلاق نیك را درخود پرورش ده.

10- خط مستقیم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقیات هم كوتاه ترین راه است.

11- صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند.

12- مردان قانون وضع می كنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.

13- وظیفه زن تهذیب اخلاق مرد است.

14- پیش از مسافرت ، از خصوصیات اخلاقی و سوابق رفیق راهت پرس و جو كن  و پیش از خرید خانه ، همسایه ات را بشناس .

15- ارزش های معنوی و اخلاقی حمایتگرند ، نه محدودیت آفرین .

16- اخلاق باید بر هنر حكومت كند .

17- اخلاق و عظمت مردان بزرگ ، در طرز رفتارشان با افراد كوچك معلوم می شود.

18- آداب و عادات به آسانی و سرعت به صورت اخلاق در می آید.

19- اخلاق اگر با اندگی هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش و بدون اخلاق ترجیح دارد.

20- اخلاق یكی از بزرگ ترین قوای محركه جهان است و در كمال تظاهرات خود طبیعت انسانی را در عالیترین شكل آن مجسم می سازد.

21- اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نیست ، بلكه ذره ذره ، روز به روز خَلق و ایجاد می گردد.

22- اخلاق می تواند جانشین علم، مال ، مقام ، زیبایی و سایر مزایا باشد ، اما هیچ نعمتی جای آن را نمی گیرد.

23- در طبیعت و اخلاق انسانی ، هیچ ضعف و انحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.

24- ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقیده ، و عقیده ی بدون فهم ممكن نیست.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.