تبیان، دستیار زندگی
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه ها و فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت هم سو و در امتداد با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه های حوزه تربیت بدنی و سلامت هم سو با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

برنامه های حوزه تربیت بدنی و سلامت هم سو با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه ها و فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت هم سو و در امتداد با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کردستان، مهرزاد حمیدی صبح امروز در جمع معاونین تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش سراسر کشور که در هتل شادی سنندج برگزار شد؛ با اعلام این خبر گفت: میثاق اصلی، رویکرد و سیاست های اتخاذ شده حوزه تربیت بدنی و سلامت برگرفته از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حوزه تربیت بدنی و سلامت برنامه ها، مفاهیم و آموزه های خود را از سند تحول بنیادین گرفته است؛ بر تعمق در سند، مفاهیم و آموزه های آن تاکید کرد و گفت: میثاق ما پایندی به سند تحول، ترجمه مفاهیم و آموزه های آن و تبدیل آن به پروژه های قابل اجرا و عمل می باشد.

وی مدرسه صالح در سند تحول بنیادین را مدرسه ای دانست که آفت ها و آسیب های اجتماعی را به حداقل برساند و گفت: خوشبختانه در آموزش و پرورش نگاه جسمی، تن پروری و یک بعدی به بخش تربیت بدنی و سلامت به نگاه همه جانبه و تاکید بر مهارت آموزی اخلاق مداری تبدیل شده است.

حمیدی مبنای اجرای برنامه ها و فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت را بهره گیری از مکنونات سند تحول بنیادین عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در این حوزه درگیر روزمرگی نیستیم و با نگاهی هوشمندانه و جهت گیری متقن، پروژه های دانش آموز محور، مدرسه محور، مشارکت محور و کیفیت مدارانه را پیش می بریم .

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: زینب شاه مرادی