تبیان، دستیار زندگی
کاربرد مَثَل: «هنگامی که فردی ناامید است و او را دلداری می دهند که در اندک فرصتی، مشکل رفع و گشایش در کار می شود.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از این ستون به آن ستون فرج است

کاربرد مَثَل: «هنگامی که فردی ناامید است و او را دلداری می‌دهند که در اندک فرصتی، مشکل رفع و گشایش در کار می‌شود.»

بخش ادبیات تبیان

ضرب المثل

مردی برای اولین‌بار به شهری مسافرت کرده بود. همان شب فردی در آن‌ شهر به قتل رسید. نگهبانان مرد غریب را نزدیک محل قتل دستگیر کردند و نزد قاضی بردند. و چون مرد ناشناس نتوانست بی‌گناهی خود را ثابت کند،‌ قاضی دستور اعدام صادر کرد.

فردا مرد مسافر را به یک ستون بستند، تا اعدام کنند. مرد هرچه گفت که بی‌گناه است و بعداً از این کار پشیمان خواهند شد، جلاد گفت من باید دستور را اجرا کنم.

جلاد آخرین خواسته مسافر را پرسید. مرد که دید مرگ نزدیک است، گفت: مرا به آن یکی ستون ببندید و اعدام کنید.

جلاد فکر کرد که مرد قصد فرار دارد و این یک بهانه است و به او گفت این چه خواهش مسخره‌ای است؟

مسافر گفت: رسم این است که آخرین خواهش یک محکوم به اعدام، اگر ضرری برای کسی نداشته باشد اجرا شود.

جلاد دست او را با احتیاط باز کرد و به ستون بعدی بست. در همین هنگام حاکم و سوارانش از آن‌جا گذشتند و دیدند عده‌ای از مردم دور میدان جمع شدند، علت را پرسیدند، گفتند مردی را به دار می‌زنند. حاکم پرسید: چه کسی را؟

جلاد جلو آمد و حکم قاضی را نشان داد.

حاکم گفت: مگر دستور جدید قاضی به شما نرسیده است؟‌

جلاد گفت: آخرین دستور همین است.

حاکم گفت: این مرد بی‌گناه است، او را آزاد کنید. قاتل اصلی دیشب به کاخ من آمد و گفت وقتی خبر اعدام این مرد را شنیده،‌ ناراحت شده که خون این مرد هم به گردن او بیفتد و با این‌که می‌ترسیده، خودش را معرفی کرد. من هم او را نزد قاصی فرستادم و سفارش کردم که مجازاتش را تخفیف دهد.

مرد مسافر را آزاد کردند و او گفت: اگر مرا از آن ستون به این ستون نمی‌بستید، تا حالا ‌مرا اعدام کرده بودید. این است که می‌گویند: «اگر خدا بخواهد، از این ستون به آن ستون فرج است».

منبع:افق خانواده