تبیان، دستیار زندگی
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در استان های شمالی کشور درصد رشد سالمندی به میانگین متوسط درصد جهانی رسیده و این زنگ خطری برای سیاستمداران کشور است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنگ خطر رشد جمعیت سالمندی برای سیاستمداران

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در استان‌های شمالی کشور درصد رشد سالمندی به میانگین متوسط درصد جهانی رسیده و این زنگ خطری برای سیاستمداران کشور است.

بخش اجتماعی تبیان
سالمند

به گزارش تبیان به نقل از  ایسنا، محسن سلمان‌نژاد در همایش بین المللی «سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاستگذاری» در تبریز با بیان اینکه افزایش رشد جمعیت سالمندی کشور زنگ خطری برای سیاستمداران است، اظهار کرد: اکنون رشد جمعیت سالمندی، گریبانگیر کشورهای دنیاست. کشور ایران نیز به سمت رشد جمعیت سالمندی پیش می‌رود، باید به بحث ارتقاء خدمات سالمندی نیز توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه افزایش رشد جمعیت سالمندی می‌تواند بار اقتصادی برای کشورهای و دولت‌ها داشته باشد، اعلام کرد: دولت‌ها باید نظام بودجه‌ای کشور را طوری تنظیم کنند که سهم مناسبی از آن برای ارائه خدمات به سالمندان تخصیص یابد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: اگر از رشد جمعیت سالمندی پیشگیری نشود، دولت‌ها بار اقتصادی فراوانی متحمل خواهند شد.

وی بیان کرد: رشد جمعیت سالمندی یکی از چالشهای مهم قرن بیست و یکم است. باید از دانش کشورهای دنیا برای پیشگیری از رشد جمعیت سالمندی بهره کافی برد.