تبیان، دستیار زندگی
کی بود کی بود ...کلاه ایمنی بود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلاه ایمنی

کلاه ایمنی

کلاه ایمنی

کی بود کی بود

کلاه ایمنی بود

کلاه ایمنی

محکم و آهنی بود

دلش یه کله می خواست

کلاه ایمنیکلاه ایمنی

موتور سواری تو محله می خواست

کله می گفت: نمی شه

کلاه ایمنیکلاه ایمنیکلاه ایمنی

باید توی خونه باشی همیشه

عقلش یه خرده کم داشت

کله نبود کلم بود

کلاه ایمنی

Koodak@tebyan.com

 منبع: ماهنامه نبات

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.