تبیان، دستیار زندگی
با دو تا جیب پول دار خرید می کرد تو باار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شلوار

شلوار

شلوار

با دو تا جیب پول دار

خرید می کرد تو بازار

شلوارشلوارشلوار

اول یه پیرهن خرید

دو دست و یه کله و یه تن خرید

شلوارشلوارشلوار

بعدش دو تا پا گرفت

کفش و جوراب را به پاها گرفت

شلوارشلوارشلوار

پاها با هم دویدند

شلواره رو پوشیدند

شلوارشلوارشلوار

شلواره گفت: همه پولام و دادم

به جاش من و راه می بره یه آدم

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: ماهنامه نبات

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.