تبیان، دستیار زندگی
بی  موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه كتاب احیاگر عرفان -ویژه ابن عربی - را منتشر كرد.   كتاب احیاگر عرفان نوشته محمد بدیعی است و به پژوهش در زندگی و مذهب شیخ اكبر محی‌الدین ابن عربی می‌پردازد. این كتاب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهشی در حیات علمی ابن عربی

موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه كتاب احیاگر عرفان -ویژه ابن عربی - را منتشر كرد.

كتاب احیاگر عرفان نوشته محمد بدیعی است و به پژوهش در زندگی و مذهب شیخ اكبر محی‌الدین ابن عربی می‌پردازد.
این كتاب از دوازده فصل سامان یافته است: فصل اول به زندگی‌نامه ابن عربی اختصاص دارد و فصل دوم نگاهی دارد به مسافرت‌های وی از جمله مسافرت به تونس، مراكش، مصر، شام و بغداد. فصل سوم و چهارم كتاب به معرفی اساتید و كتب و رسالات شیخ محی‌الدین می‌پردازد. در فصل پنجم ضمن معرفی شارحان عرفان ابن عربی به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و جایگاه ایشان در سلسله شارحان اشاره شده است. فصل ششم نظر بزرگان اسلام درباره ابن عربی و فصل هفتم دیدگاه‌های علمای معاصر در مورد ابن عربی را بررسی می‌كند. مذهب ابن عربی عنوان فصل هشتم كتاب است.فصل نهم مقام اهل بیت (ع) در منظر محی‌الدین و فصل دهم عرفان عملی در طریقت ابن عربی را بیان كرده است. فصل یازدهم از وحدت وجود به عنوان محور عرفان ابن عربی یاد می‌كند و فصل دوازدهم نیز از اشكالات منتقدان ابن عربی پاسخ می‌گوید.
كتاب احیاگر عرفان 391 صفحه دارد و با شمارگان دو هزار نسخه منتشر شده است.