تبیان، دستیار زندگی
خدا خدا ی خوب من خدای گل ها و چمن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنبور عسل

زنبور عسل

زنبور عسل

خدا خدا ی خوب من

خدای گل ها و چمن

می دونی من یه زنبورم

زنبور عسل

که از گلم خیلی دورم

می خوام برم به باغ گل

من و ببر سراغ گل

زنبور عسل

راه و به من نشون بده

نشونه ای از اون بده

تا من گل و بغل کنم

شهد اون و عسل کنم

زنبور عسل

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: ماهنامه نبات

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.