تبیان، دستیار زندگی
ین   مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، شب گذشته در مدرسه علمیه شهیدین قم به تبیین و نقد مکتب تفکیک پرداخت.   حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مؤسس ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری جلسه نقد مکتب تفکیک در مدرسه علمیه شهیدین

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، شب گذشته در مدرسه علمیه شهیدین قم به تبیین و نقد مکتب تفکیک پرداخت.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مؤسس این مکتب را میرزا مهدی اصفهانی معرفی کرد و اظهار داشت: این مکتب، جریانی حوزوی و بر اساس ایمان و تقوای صاحبان این نظریه بنا نهاده شده است.
استاد فلسفه حوزه علمیه قم، مکتب تفکیک را به دو دوره افراطی و اعتدالی تقسیم و خاطرنشان کرد: مکتب تفکیک افراطی، مخالف شدید عقل، منطق و فلسفه و تفکیک اعتدالی طرفدار فلسفه و عقل است؛ اما دغدغه آنان این است که نباید از ظواهر قرآن و روایات به خاطر استدلال‌های عقلی و فلسفی عدول کرد.
وی به نقد نظریه تفکیک پرداخت و گفت: دو نظریه افراطی و اعتدالی تفکیک به اختلافات فلاسفه تمسک می‌کنند، در حالی‌که اگر اختلاف‌های فقها بیشتر از فلاسفه نباشد، كمتر از آنان نیست.
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قرآن و روایات را مملو از استدلالات عقلی و منطقی عنوان كرد و گفت: یکی از اعجاز‌های قرآن کریم این است که هر جا از قیاس استثنایی استفاده کرده، دو ضرب منتج آن را به کار برده است.
حجت‌الاسلام خسروپناه افزود: سخن ما اینجاست که اگر فیلسوفی با بدیهیات عقلی و استدلال منطقی به نتیجه یقین‌آوری رسید که با ظاهر قرآن تعارض داشت، می‌تواند ظاهر را به تاویل ببرد؛ زیرا ظاهر قرآن دلیلی ظنی است و استدلال منطقی، دلیلی قطعی است و در تعارض این دو دلیل، دلیل قطعی بر دلیل ظنی ترجیح دارد.
وی در پایان گفت: ما معتقدیم که با دست‌آورد ظنی نمی‌توانیم دست به تاویل ظاهر قرآن ببریم؛ اما در صورتی که دلیلی قطعی داشتیم، به تاویل بردن ظواهر قرآن بی اشکال است، البته من تا‌کنون به چنین موردی برنخورده‌ام.