تبیان، دستیار زندگی
خداوند می گوید با توبه بدی های انسان را تبدیل به خوبی ها می کند؛ این یعنی چی آیا خداوند سخن دروغ را به سخن راست یا زنا را تبدیل به ازدواج و مانند آن می کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه بدی ها با توبه به خوبی تبدیل می شوند؟

خداوند می گوید با توبه بدی های انسان را تبدیل به خوبی ها می کند؛ این یعنی چی آیا خداوند سخن دروغ را به سخن راست یا زنا را تبدیل به ازدواج و مانند آن می کند؟

بخش قرآن تبیان
تبدیل بدی به خوبی

خداوند می فرماید؛ «کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، خداوند گناهان این گروه را تبدیل به حسنات می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.» (فرقان 70)

در تفسیر نمونه چنین آمده است؛ «در اینجا چند تفسیر است که همه می تواند قابل قبول باشد:

1- هنگامی که انسان توبه می کند و ایمان به خدا می آورد دگرگونی عمیقی در سراسر وجودش پیدا می شود، و به خاطر همین تحول و انقلاب درونی سیئات اعمالش در آینده تبدیل به حسنات می شود، اگر در گذشته مرتکب قتل نفس می شد در آینده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان را جای آن می گذارد، و اگر زناکار بود بعدا عفیف و پاکدامن می شود و این توفیق الهی را در سایه ایمان و توبه پیدا می کند.

2- دیگر اینکه خداوند به لطف و کرمش و فضل و انعامش بعد از توبه کردن سیئات اعمال او را محو می کند، و به جای آن حسنات می نشاند، چنانکه در روایتی از ابوذر از پیامبر اسلام  می خوانیم:

«روز قیامت که می شود بعضی از افراد را حاضر می کنند خداوند دستور می دهد گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره ها را بپوشانید، به او گفته می شود تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی، و او به آن اعتراف می کند، ولی قلبش از کبائر ترسان و لرزان است.

در اینجا هر گاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می دهد بجای هر سیئه حسنه ای به او بدهید، عرض می کند پروردگارا  من گناهان مهمی داشتم که آنها را در اینجا نمی بینم.

در روایتی از ابوذر از پیامبر اسلام  می خوانیم:

«روز قیامت که می شود بعضی از افراد را حاضر می کنند خداوند دستور می دهد گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره ها را بپوشانید، به او گفته می شود تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی، و او به آن اعتراف می کند، ولی قلبش از کبائر ترسان و لرزان است.

ابوذر می گوید: در این هنگام پیامبر  تبسم کرد که دندانهایش آشکار گشت سپس این آیه را تلاوت فرمود «فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات.» (نورالثقلین جلد 4 صفحه 33)

3- سومین تفسیر اینکه منظور از سیئات نفس اعمالی که انسان انجام می دهد نیست، بلکه آثار سوئی است که از آن بر روح و جان انسان نشسته، هنگامی که توبه کند و ایمان آورد آن آثار سوء از روح و جانش برچیده می شود، و تبدیل به آثار خیر می گردد، و این است معنی تبدیل سیئات به حسنات.

البته این سه تفسیر منافاتی با هم ندارند و ممکن است هر سه در مفهوم آیه جمع باشند. (تفسیر نمونه ج15 ص161)
منبع:

کانال تلگرام پرسمان اعتقادی