تبیان، دستیار زندگی
مسلمان هم چو باغی است ...تمیزی مثل گل ها
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مثل گل ها

مثل گل ها

مثل گل ها

مسلمان هم چو باغی است

تمیزی مثل گل ها

بدون گل نباشد

گلستان هیچ زیبا

مثل گل ها

مسلمان بی تمیزی

چو بستانی است بی گل

چو باغی زرد و غمگین

بدون یاس و سنبل

مثل گل ها

کثیف و بی نظافت

بود دایم پریشان

تمیزی و نظافت

بود بخشی ز ایمان

مثل گل ها
koodak@tebyan.com
شاعر: محمود طالبی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.