تبیان، دستیار زندگی
آیا می دانید: مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانستنی ها ی جانوران - قسمت دوم

آیا می دانید: مورچه به هنگام مسموم شدن  همیشه روی پهلوی راست می افتد.

دانستنی های جانوران-قسمت 2

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: زرافه تازه متولد شده  2 متر قد دارد.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: مارها گوش ندارند و با زبان می شنوند زیرا زبان آن ها با امواج صوتی  بسیاز حساس است.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: اختاپوس دارای بزرگ ترین چشمان است که گاهی به 25 سانتی متر یعنی اندازه ی توپ والیبال می شود.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد حدود 3 متر است.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید:  مارها گوش ندارند و با زبان می شنوند زیرا زبان آن ها با امواج صوتی  بسیاز حساس است.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید:  حس بویایی مورچه با سگ برابری می کند.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: قدر ت بینای جغد 82 برابر قدرت دید انسان است.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح  به هنگام بیدار شدن خمیازه می کشد.

دانستنی های جانوران-قسمت 2 آیا می دانید: چشم شتر برای محفوظ ماندن در برابر شن های صحرا 3 پلک دارد.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: تجربه نشان داده مرغ با شنیدن موسیقی تخم بزرگ تری می گذارد.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: زافه همواره ایستاده حمل می کند و نوزادش از فاصله 180 سانتی متر یبه زمین می افتد.

دانستنی های جانوران-قسمت 2آیا می دانید: فلامینگو می تواند زانوی خود را به عقب خم کند.

koodak@tebyan.com

 تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: کتاب دانستنی های 1

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.