تبیان، دستیار زندگی
چشم های زیبایم چشم های نازم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چشم ها

چشم ها

چشم ها

چشم های شادم

چشم های بازم

چشم های روشن

چشم های نازم

چشم ها

با شما می بینم

آسمان آبی

آسمان آبی

یا شب مهتابی

چشم ها

با شما می بینم

پهنه دریا را

ماهی و موج و صدف

ساحل زیبا را

چشم ها

با شما می بینم

خنده بابا را

روی شاد مادر

خواهر زیبا را

چشم ها

با شما می خوانم

داستان های قشنگ

با شما می بینم

عکس های خوش رنگ

چشم ها

با شما می بینم

گنبدی زرد و طلا

گنبد کیست؟ رضا

هشتمین نور خدا

چشم ها

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

شاعر: سید محمد مهاجرانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.