تبیان، دستیار زندگی
شد  با گذشت سه‌سال از اشغال عراق و سقوط رژیم صدام و پس از پنج ماه رایزنی نفس‌گیر گروه‌های سیاسی عراقی، نخستین كابینه دولت دایمی این كشور روز شنبه از مجلس نمایندگان این كشور رای اعتماد گرفت.  كابینه دولت نوری ك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نخستین دولت مردمی عراق تشكیل شد

با گذشت سه‌سال از اشغال عراق و سقوط رژیم صدام و پس از پنج ماه رایزنی نفس‌گیر گروه‌های سیاسی عراقی، نخستین كابینه دولت دایمی این كشور روز شنبه از مجلس نمایندگان این كشور رای اعتماد گرفت.

كابینه دولت نوری كامل مالكی از ‪ ۳۵‬ عضو شامل‪ ۳۳‬ وزیر و دو معاون نخست وزیر به علاوه نخست وزیر تشكیل شده است.
این كابینه دارای‪ ۲۵‬ وزارتخانه و ‪ ۹‬ پست وزارتی است. البته هنوز وزرای دفاع و كشور عراق به طور رسمی معرفی نشده‌اند و نوری مالكی در انتظار كسب موافقت دیگر گروه‌ها با نامزدهای پیشنهادی وی است. دراین راستا وزارت كشور ودفاع به ترتیب توسط نخست وزیر و سلام الزوبعی معاون نخست وزیر سرپرستی خواهند شد.
همچنین پست مشاور امنیت ملی تا تعیین نامزد مطرح توسط برهم صالح معاون دوم نخست وزیر سرپرستی خواهد شد.
بر اساس توافق‌های صورت گرفته، بیشترین سهم كابینه دولت در اختیار فراكسیون ائتلاف یكپارچه عراق است كه از مجموع ‪ ۲۷۵‬كرسی مجلس ‪ ۱۲۸‬كرسی را در اختیار دارد و از احزاب و شخصیت‌های مستقل شیعه و سنی و با حمایت آیت‌الله سیستانی تشكیل شده است.
این ائتلاف،‪ ۱۷‬وزارتخانه و پست وزارتی را در دست دارد كه از این تعداد دو وزارتخانه نفت ودارایی جزو وزارتخانه‌های مهم، ‪ ۱۰‬وزارتخانه خدماتی و پنج وزارتخانه نیز جزو پست‌های مشورتی است.
این وزارتخانه‌ها شامل دارایی، نفت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، بهداشت، كار و امور اجتماعی، كشاورزی، مهاجرین، برق، بازرگانی، شهرداریها، ورزش، و پست‌های وزارتی امنیت ملی، گردشگری، نهادهای مدنی و امور پارلمانی هستند.
حزب همبستگی كردستان با‪ ۵۳‬ كرسی نیز شش وزارتخانه خارجه و پنج وزارتخانه خدماتی را به خود اختصاص داد. این پنج وزارتخانه شامل محیط زیست، منابع آبی، مسكن و بازسازی، فرهنگ و صنایع و معادن است.
جبهه توافق عرب‌های سنی عراق نیز چهار وزارتخانه از كابینه دولت سهم داشت كه عبارتند از دو وزارت برنامه‌ریزی و آموزش‌عالی و دو پست وزارتی كه یكی مربوط به امور خارجه كشورهای عربی و یك پست دیگر كه هنوز نامگذاری نشده اس.
گروه العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر سابق دولت انتقالی عراق، نیز چهار وزارتخانه خدماتی شامل ارتباطات ، علوم و فناوری، دادگستری و حقوق بشر را در اختیار دارد.
بر اساس كابینه‌ای كه نوری مالكی معرفی كرده است، سلام الزوبعی از جبهه توافق عرب‌های سنی و برهم صالح از همبستگی كردستان كه وزیر دارایی دولت موقت ابراهیم جعفری بود، معاونین نخست وزیر هستند
وزارت دارایی به بیان جبر، وزیر كشور در دولت موقت ابراهیم جعفری و عضو برجسته مجلس اعلای‌ انقلاب اسلامی، و وزارت نفت به حسین شهرستانی از اعضای مستقل ائتلاف یكپارچه و دانشمند هسته‌ای سابق عراق واگذار شده است.
كریم مهدی صالح، وزیر حمل ونقل، علی الشمری، وزیر بهداشت، عبدالصمد سلطان، وزیر مهاجرین، كریم وحید، وزیر برق و فلاح السودانی كه در دولت ابراهیم جعفری وزیر آموزش و پرورش بود، وزارت بازرگانی را احراز كردند. همچنین هوشیار زیباری، وزیر خارجه، هاشم الشبلی، وزیر دادگستری، علی بابان، وزیر برنامه ریزی، خضیر الخزاعی، وزیر آموزش و پرورش، عبد ذیاب عجیلی، وزیر آموزش عالی، فوزی خلیل، وزیر صنایع و محمد توفیق علاوی وزیر ارتباطات هستند.
بیان دزلی، وزیر مسكن و بازسازی، ریاض غریف، وزیر شهرداری‌ها، لطیف رشید، منابع آبی، محمود جواد راوی، وزیر كار، رائد فهمی جاهد، وزیر علوم و فناوری، نرمین عثمان، وزیر محیط زیست، جاسم محمد جعفر، وزیر ورزش، اسعد كمال هاشمی، وزیر فرهنگ و میخاییل، وزیر حقوق بشر، هستند.
اما وزرای مشاور شامل لواء سمیسم، در امور گردشگری، عادل اسدی، در امور نهادهای مدنی، رابع العیساوی، در امورخارجه، صفا الصافی، درامور پارلمان، سعد خلف الهاشمی، درامور استان‌ها، فاتن عبد الرحمن محمود، در امور زنان و اكرم حكیم، در امور گفت،وگوی ملی هستند.
سه پست وزارتی نیز تعیین شده اما هنوز وظایف آنها تعریف نشده است كه به ترتیب محمد عباس عریبی، علی محمد احمد و حسن الساری این سه پست را در اختیار خواهند داشت.
نوری‌ مالكی نخست وزیر عراق در نخستین اظهارات خود بعداز تشكیل كابینه تامین امنیت، بهبود خدمات ومبارزه با فساد اداری و مالی را جزو اولویتهای برنامه دولت خود ذكر كرده است.