تبیان، دستیار زندگی
دونه رو بکار تو دل زمین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاپ تاپ خمیر

تاپ تاپ خمیر

تاپ تاپ خمیر

دونه رو بکار

تو دل زمین

خوشه به خوشه

گندم و بچین

گندم و آرد کن

توی آسیاب

آرد و خمیر کن

به کمک آب

خمیر و بگیر

چونه به چونه

چونه رو وا کن

دونه به دونه

آتیش و تنور

تاپ تاپ خمیر

نون داغ داغ

بخور با پنیر

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

شاعر : مصطفی رحماندوست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.