تبیان، دستیار زندگی
چرا نباید وسط حرف کسی بپریم؟ وقتی کسی با ما حرف می زند ما نباید وسط حرف او بپریم. باید بگذاریم که حرفش تمام شود. ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا نباید وسط حرف کسی بپریم؟

وقتی کسی با ما حرف می زند ما نباید وسط حرف او بپریم. باید بگذاریم که حرفش تمام شود.

وقتی کسی با ما حرف می زند ما نباید وسط حرف او بپریم؟

آن وقت ما هم می توانیم حرف بزنیم.

بی احترامی فقط داد زدن بر سر دیگزان یا فحش دادن به آن ها نیست. پریدن وسط حرف دیگران هم یک جور بی احترامی است.

تو وقتی وسط حرف کسی می پری انگار دست روی دهان او می گذاری و جلوی حرف زدن او را می گیری.

تو وقتی وسط حرف کسی می پری باعث ناراحتی او می شوی.

حضرت محمد (ص)  وسط کسی نمی پرید. تا حرف طرف مقابل تمام نمی شود چیزی نمی گفت.

پیامبر از یارانش هم می خواست که وسط حرف دیگران نپرند.

او می فرمود: کسی که وسط حرف برادر مسلمانش بپرد. انگار که به صورت او خراش انداخته است.

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: محمد مثل گل  بود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.