تبیان، دستیار زندگی
شد   كرسی مناظره علمی با عنوان «غرب‌زدگی از نگاه فردید» صبح پنج‌شنبه، با حضور اندیشوران و پژوهشگران در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.   دكتر عبداله نصری، استاد دانشگا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كرسی مناظره علمی غرب‌زدگی از نگاه فردید برگزار شد

كرسی مناظره علمی با عنوان «غرب‌زدگی از نگاه فردید» صبح پنج‌شنبه، با حضور اندیشوران و پژوهشگران در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.

دكتر عبداله نصری، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این جلسه با اشاره به این‌كه نظریه‌های فردید به جهت تأثیر‌گذاری و گفتمان علمی، قابل نقد و بررسی است، گفت: فردید با توجه به تأثیر خود از هایدیگر به اعتقادی متافیزیك و ما بعد‌الطبیعه ندارد و نباید از او انتظار داشت كه در مورد متافیزیك نظری داشته باشد تا این‌كه بتوان گفت آیا در فلسفه، متافیزیك را می‌توان كنار گذاشت.
وی ادامه داد: بحث فردید بحث از تجدد و تمدن جدید و نگاه او آموزه‌ای از عرفان ابن عربی و اندیشه‌ هایدیگر است.
دكتر نصری افزود: فردید از یك سو مسأله تجلی اسماء‌الهی را مطرح می‌كند كه این اسماء از نگاه ابن‌عربی جنبه هستی‌شناسی دارد و از سوی دیگر در دیدگاه هایدیگر، غفلت انسان یك مسأله معرفت‌شناسی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌كه فردید فلسفه را حصولی و از منافع علم حضوری دانسته و با آن مخالف است، اظهار داشت: توجه فردید بیشتر به تصوف و عرفان است و آن را برتر از فلسفه می‌داند، هر چند عرفان و تصوف را به دو دسته اصیل و متافیزیك تقسیم می‌كند.
دكتر نصری گفت: او معتقد بود كه به جای فلسفه و ماوراء‌الطبیعه باید از حكم انسی یا معنوی كه پرسش آن از تفسیر وجود و علم حضوری است، بهره گرفت.
وی خاطر نشان كرد: فردید معتقد بود علم حضوری در علوم انسانی نقش مهم و اساسی دارد.
در ادامه دكتر رضا سلیمانی حشمت، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با طرح این پرسش كه غرب چیست، اظهار داشت: از نگاه فردید، بحث غرب جغرافیایی مطرح نیست، بلكه موضوع، حقیقت غرب است.
وی ادامه داد: غرب در نظر فردید، غروب خورشید حق و دوری انسان از فطرت خود است كه آن را از دیدگاه‌ هایدیگر اقتباس نموده و در مورد آن از تعبیر غرب‌زدگی بهره گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: در نظر‌ هایدیگر، تاریخ دو هزار و پانصد ساله متافیزیك، دوران دوری انسان از فطرت و نفس وجود است.
وی با بیان این‌كه بر اساس تعبیری، او به تصوف نظری معتقد بوده و در برخی آثار او بحث‌های فلسفی دیده می‌شود، افزود: بحث او توقف در فلسفه متافیزیك نیست. او معتقد است كه نباید ساحت قدس را در فلسفه و متافیزیك محدود كرد، بلكه باید از آن‌ها گذشت.
دكتر سلیمان حشمت گفت: علم حضوری و علم حصولی در نظر هایدیگر با آنچه ا از علم حضوری و حصولی برداشت می‌كنیم، متفاوت است.
دكتر حشمت تصریح كرد: تلاش فردید این است كه انسان باید دوباره به حق رجوع كند و چشم نفسانی خود را بگشاید.
از نظر این استاد دانشگاه، فردید یك نگاه فلسفی عرفانی را مطرح نموده است و منظور از غرب یك نگاه معرفتی و معرفت‌شناسی است.
در ادامه این كرسی حاضران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
شایان ذكر است، سید احمدی مهینی یزدی (فردید) از اندیشمندان ایرانی است كه تحت تأثیر نظرات هایدیگر به نقد غرب می‌پردازد. نظرات او در مورد تاریخ و تقسیم آن به پریروز، دیروز، امروز، فردا و پس فردا مورد توجه است.