تبیان، دستیار زندگی
شب گذشته مصادف با نخستین شب از لیالی قدر رمضان 1348 (ه ق) به شب زنده داری و قرائت قران و دعای جوشن کبیر پرداختند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری از احیای مهاجرین افغانستانی در شب 19 رمضان

شب گذشته مصادف با نخستین شب از لیالی قدر رمضان 1348 (ه ق) به شب زنده داری و قرائت قران و دعای جوشن کبیر پرداختند.

گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران

گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران

گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران
گزارش تصویری شب قدر مهاجرین در ایران

باشگاه خبرنگاران جوان