تبیان، دستیار زندگی
شاخه ایست یک لبخند ...شاخ و برگ خوشبویی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لبخند

لبخند

لبخند

شاخه ایست یک لبخند 

شاخ و برگ خوشبویی

بوی دوستی ها را  

می برد به هر سویی

شاخه گل لبخند   

شاخه گلی زیباست 

شاخه نیست یک باغ است 

باغ مهربانی هاست

روی چهره ات بنشان  

باغ مهربانی را 

هدیه کن گل از این باغ 

بر تمام انسان ها

کانا ل کودک و نوجوان  تبیان

Koodak@tebyan.com

http://amoorohani.com- تهیه: شهرزاد فراهانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.