ست  استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: بهترین شیوه آموزش روحیه قناعت ورزی در خانواده، شیوه رفتاری است.   حجت الاسلام و المسلمین رهنمایی در جمع دانش پژوهان موسسه امام خمینی''ره&#...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه آموختن قناعت ورزی، شیوه رفتاری است

 استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت: بهترین شیوه آموزش روحیه قناعت ورزی در خانواده، شیوه رفتاری است.

  حجت الاسلام و المسلمین رهنمایی در جمع دانش پژوهان موسسه امام خمینی''ره'' به طبقه بندی آسیب های قناعت ورزی به 3 دسته افزود: یكی از آسیب ها دربحث قناعت ورزی، بحث های معرفتی است كه انسان باید سعی كند در این زمینه آگاهی و شناخت روز افزون پیدا كند.

وی با اشاره به برخی آیات قرآن دراین باب اضافه كرد: آنهایی كه اهل اسراف هستند به ظاهر دنیا اكتفا كرده اند و زندگی خود را بر این اساس تنظیم كرده اند.

استاد تربیتی موسسه امام خمینی''ره'' افزود:''غفلت'' یك آسیب معرفتی است كه محاسن اخلاقی را از وجود انسان زایل می كند.

استاد رهنمایی آسیب های گرایشی را دومین نوع از آسیب های قناعت ورزی عنوان كرد و اظهار داشت: گرایش انسان به زیور آلات و جمع آوری پول و ثروت دردنیا مانع قناعت ورزی است و باید آن مبارزه كرد.

وی آسیب رفتاری را عامل دیگر عدم توجه به امرقناعت درزندگی انسان ها برشمرد و خاطر نشان كرد:‌هم نشینی باافراد غافل و دنباله روی از این افراد وروحیه قناعت را درانسان از بین می برد.

استاد رهنمایی در پایان اظهار داشت: اگر آسیب ها در نظر گرفته شود و به حداقل ها و حداكثر ها توجه شود و به لوازم قناعت پیشگی و عوارض اسراف توجه شود طبیعتا عادت رفتاری درانسان بتدریج ایجاد شده و به ملكه تبدیل می شود.