تبیان، دستیار زندگی
من تیمی هستم؛ تیمی هالو. یکی از بزرگترین کارگاه های این شهر، شاید هم کل کشور. کتابی که می بینید، گزارش زندگی حرفه ای من است و در نوع خودش از پرخواننده ترین کتاب هاست. تصاویر کتاب را هم خودم کشیده ام. البته قرار بود کار تصویرگری را به دستیارم تامی، بسپارم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیمی هالو 1- کاری است که شده

تیمی هالو 1- کاری است که شده

من تیمی هستم؛ تیمی هالو. یکی از بزرگترین کارگاه های این شهر، شاید هم کل کشور. کتابی که می بینید، گزارش زندگی حرفه ای من است و در نوع خودش از پرخواننده ترین کتاب هاست. تصاویر کتاب را هم خودم کشیده ام. البته قرار بود کار تصویرگری را به دستیارم تامی، بسپارم؛ ولی خرس گنده پاک ناامیدم کرد. اگر از من می شنوید، هیچ وقت یک خرس را دستیار خودتان نکنید؛ آن هم یک خرس قطبی.

انتشارات محراب قلم در بخش رمان های کودک به تازگی کتاب «تیمی هالو 1»، تالیف « استفن پاستیس» و ترجمه «پژمان واسعی»  را در300 صفحه و به قیمت 24000تومان منتشر کرده است. این کتاب برای کودکان 5تا13 ساله مناسب است . جلد های دیگر این مجموعه در دست چاپ است.

انتشارات محراب قلم 

بخش مرکز یادگیری تبیان،‌ تنظیم: نسرین صادقی