تبیان، دستیار زندگی
نقل شده است تعدادی از مسلمانان، از علمای یهود درباره ی اوصاف پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در تورات سوالاتی کردند، ولی آن ها حقیقت را کتمان نمودند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه توبه از این گناه چگونه است؟

نقل شده است تعدادی از مسلمانان، از علمای یهود درباره ی اوصاف پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در تورات سوالاتی کردند، ولی آن ها حقیقت را کتمان نمودند.

بخش قرآن تبیان
کتمان حق

زشتی و خطر کتمان حق، تنها شامل موارد فوق نمی گردد، بلکه به طور کلی هر که حقی را کتمان کند، مورد لعن خدا و فرشتگان قرار می گیرد. سکوت کردن در جایی که باید سخن گفت و همچنین سرگرم کردن مردم به مسائل جزئی و فرعی که سبب شود مسائل اصلی و حیاتی را فراموش کنند، نوعی کتمان حق محسوب می شود.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: " اگر از کسی چیزی را که می داند بپرسند و او را کتمان کند، روز قیامت افساری از آتش بر دهان او می زنند."

راه توبه از گناه کتمان حق

توبه ی این گناه عظیم این است که مرتکبان آن، گمراهان را به هدایت برگردانند و آنچه را خراب کرده اند اصلاح و بازسازی کنند و حقایقی را که پنهان کرده اند برای مردم آشکار نمایند که البته کار ساده ای نیست.

مسلما افشای خیانت کتمان حق از طرف مرتکبین آن، جهاد اکبر است، ولی ثمره ی شیرینی در پی دارد، زیرا خدا فرمود: "این چنین توبه کننده ای را خودم مورد رحمت و بخشش قرار می دهم" و این فوز عظیمی است.


منبع:
برگرفته از تفسیر یک جلدی مبین به نقل از کانال تلگرام استاد بهرامپور