تبیان، دستیار زندگی
شد مركز مطالعات قرآنی دانشگاه مفید قم با حضور آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دانشگاه و حجت الاسلام سید محمد خاتمی و سایر اعضای هیات امنای دانشگاه افتتاح شد.   به گزارش و امور بین الملل دانشگاه مفید این مركز به مطالع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مركز مطالعات قرآنی دانشگاه مفید افتتاح شد

مركز مطالعات قرآنی دانشگاه مفید قم با حضور آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دانشگاه و حجت الاسلام سید محمد خاتمی و سایر اعضای هیات امنای دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش و امور بین الملل دانشگاه مفید این مركز به مطالعات و پژوهشهای تخصصی قرآن خواهد بود پرداخت و در حال حاضر كارشناسی ارشدمعارف قرآن منحصرا در این دانشگاه دایر باشد.

لازم به ذكر است در سال 82 مركز مطالعات حقوق بشر و در سال 84 مركز مطالعات اقتصادی در دانشگاه مفید آغاز به كار كردند كه در مدت كوتاه فعالیت خود همایش ها، سمینارها و مقالات علمی زیادی به جامعه علمی ارائه داده اند.

گفتنی است برابر آمارها و گزارش های وزارت علوم سرانه تولید مقاله و كتاب به نسبت اعضای هیات علمی در دانشگاه مفید، نسبت به كل كشور وضعیت ممتازی دارد و انتظار میرود با توسعه مراكز مطالعاتی در دانشگاه مفید تولیدات علمی در آن دانشگاه توسعه كمی و كیفی مطلوبتری یابد.