تبیان، دستیار زندگی
یکی از تعبیرهایی که قرآن کریم درباره انسان دارد، مثال زدن انسان به درخت است. خدا به دو درخت انسان را تشبیه کرده است: از یک درخت به شجره طیبه (پاک) تعبیر کرده و از درخت دیگر به شجره خبیثه (ناپاک) تعبیر فرموده اس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تشبیه انسان به دو درخت!

یکی از تعبیرهایی که قرآن کریم درباره انسان دارد، مثال زدن انسان به درخت است. خدا به دو درخت انسان را تشبیه ‏کرده است: از یک درخت به شجره طیبه (پاک) تعبیر کرده و از درخت دیگر به شجره خبیثه (ناپاک) تعبیر فرموده است. ‏

بخش قرآن تبیان
شجره طیبه و خبیثه

درخت پاک طبق فرموده خداوند، درخت بسیار پرمحصولی است و محصولش هم در گرو زمان نیست که سالی یکی دو ماه ‏میوه بدهد؛ بلکه میوه ‌اش دائمی است.

ناپاکی خلقتِ خدا نیست و آنچه از وجود مقدس او صادر می‌شود، نور و پاکی است، اگر ناپاکی و آلودگی سراغت ‏بیاید، کار خودت است و کار پروردگار نیست‎.‎

درخت ناپاک، ریشه قوی‌ای ندارد که ماندگار باشد و همان میوه ناپاکش اندک است ‏و قابل استفاده برای مردم نیست‎.‎

درخت وجود انسان پاک کاشته ‌شده است و این درخت جلوه قدرت، علم و اراده پروردگار است، از ابتدا ناپاک و خبیث ‏نیست؛ ناپاکی خلقتِ خدا نیست و آنچه از وجود مقدس او صادر می‌شود، نور و پاکی است، اگر ناپاکی و آلودگی سراغت ‏بیاید، کار خودت است و کار پروردگار نیست‎.‎


منبع:

کانال تلگرام حجت الاسلام انصاریان