تبیان، دستیار زندگی
آی بچه ها، بزرگترا زباله هارو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمین پاک

زمین پاک

زمین پاک

آی بچه ها، بزرگترا

زباله هارو

تو کیسه ها بریزید

میون دشت و جنگل

توی دریا نریزید

جنگل وقتی قشنگه

که پاکه و تمیزه

محیط ما برامون

خیلی خیلی عزیزه

زمین رو پاک نگه دار

بچه خوب و باهوش

وقتی میری به گردش

این و نکن فراموش

محیط زیست همیشه

باید پاکیزه باشه

اگه کثیفش کنی

زشت و آلوده میشه

تمیز باشید

تمیز باشید

پیش خدا عزیز باشید

koodak@tebyan.com

 تنظیم: شهرزاد فراهانی -شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.