تبیان، دستیار زندگی
جانوران بیش تر ازهر جای دیگردرمناطق جنگلی رفت و آمد می کنند. فقط کمی صبر وحوصله می خواهد تا بتوانیم آن ها را غافلگیر کنیم و ببینیم....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه می توانیم به جانوران جنگل نزدیک شویم؟

جانوران بیش تر ازهر جای دیگردرمناطق جنگلی رفت و آمد می کنند. فقط کمی صبر وحوصله می خواهد تا بتوانیم آن ها را غافلگیر کنیم و ببینیم.

چگونه می توانیم به حیوانات جنگل نزدیک شویم؟

محوطه ی باز جنگل، زمین بی درختی در وسط جنگل است. جانوران در این منطقه غذاهای متنوعی پیدا می کنند. بنابراین آن جا محل مناسبی برای دیدن جانوران است. دربعضی جنگل ها، مکان های مخصوص دیده بانی هست. درصورت امکان، تو هم می توانی از چنین جایی استفاده کنی.

وقتی جانوری همیشه از یک مسیر به طرف محل غذا یا آب می رود، زمین آن قسمت زیر پاهای جانور له می شود و(کوره راه) درست می شود. علف های کوره راه روی زمین خوابیده اند و خاک هم لگد کوب شده است. جایی نزدیک آب مخفی شوی وصبر کنی، مطمئنا می توانی چند تایی از جانور را ببینی. در این میان جانوران وحشی هم هستند که نزدیک شدن به آن ها کاری سخت تر است و نیازمند آموزش قبلی است. حیواناتی مانند خرس، گربه وحشی، سگ وحشی، پرندگانی که به غریبه ها حمله ور می شوند.

کجا و کی پرند گان را مشاهده کنیم؟

درفصل بهار وتابستان، به آواز پرندگان گوش کنید. درفصل زمستان، به سادگی می توانید  پرندگان را ببینید، چون برگ های درختان ریخته است.

درفصل بهار، صدای مخصوص دارکوب ها را می شنویم که با نوکشان به تنه ی درخت می کوبند. صدای فاخته هم به گوش می رسد.

درتابستان، پرندگان برای خوردن آب کنار گودال های آب می آیند. گاهی، هم حسابی آب بازی می کنند.

لانه ی پرندگان را روی درخت ها می توانیم پیدا می کنیم. در بهار پرندگان برای سیر کردن جوجه هایشان دائما دررفت وآمد هستند. می توانیم آن ها را تماشا کنیم، اما نباید به هیچ وجه به لانه یا تخم هایشان دست بزنیم ، چون ممکن است مامان وبابای جوجه ها لانه شان را به کلی برای همیشه ترک کنند.

چگونه می توانیم به حیوانات جنگل نزدیک شویم؟

چگونگی رفتار پرندگان:

پرندگان هم مانند انسان ها رفتارهیی مخصوص خودشان را دارند که مقداری از آن ها موروثی استکه از بدو تولد با آن ها بوده و مقداری نیز اکتسابی است که از واللدین یا انسان ها یاد می گیرند.

پرندگان هم مانند دیگر حویانات قلمروی را بای خود ردنظر می گیرند که وخصوص خود و خانواده خود می دانند و حال آن که غریبه ای به آن نزدیک شود رفتار تهاجم نشان می دهند مثلا جغد به سختی با آن غریبه رو به رو می شود.

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: دایره المعارف جنگل

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.