تبیان، دستیار زندگی
دوره آموزش سریع و آسان «نحو کاربردی و ترکیب براساس آیات قرآن» طی ۲۵ جلسه توسط حجت الاسلام محمدرضا رضوانی خراسانی برگزار می شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا شاه جانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوره آموزشی «نحو کاربردی براساس آیات قرآن»برگزار می شود

دوره آموزش سریع و آسان «نحو کاربردی و ترکیب براساس آیات قرآن» طی ۲۵ جلسه توسط حجت الاسلام محمدرضا رضوانی خراسانی برگزار می شود.

دوره آموزشی «نحو کاربردی براساس آیات قرآن»برگزار می شود

دوره آموزش سریع و آسان «نحو کاربردی و ترکیب براساس آیات قرآن»  طی ۲۵ جلسه تدر مدرسه فیضیه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش: شناخت جمله، مبتداء، موصولات، مقطعات، ضمیر فصل، حروف مشبهۀ بالفعل، انواع واو، انواع الاّ، لما و کلّما، ندا، منصوب به نزع خافض، افعال القلوب، نون وقایه، افعال مقاربه، مشتغلٌ عنه العامل، لام تقویت، غیرمنصرف، افعال مدح و ذم، حروف جواب و.... از جمله مباحثی می باشد که در این دوره  تدریس می شود.

خاطر نشان می شود: در این دوره مباحث به دو صورت بیان  می شود،مبحث شرط و ادوات آن، استفهام و ادات آن، استثناء و ادات آن، ندا و ادات آن، موصولات و صله، جملات، جار و مجرور و ظرف، مضاف و مضاف الیه و نوع دوم نیز انواعی که ادوات دارند مثلاً چند نوع «فاء» وجود دارد و همچنین واو، إذا، همزه، ام، إذ، لام، لا و ...

یاد آور می شود: زمان برگزاری این دوره دوشنبه یکم خرداد ماه برابر با 25 شعبان المعظم  از ساعت 18 در مدرس ساحلی فیضیه می باشد و در طی  ۲۵ جلسه توسط  حجت الاسلام محمدرضا رضوانی خراسانی برگزار می گردد.

منبع: حوزه نیوز