تبیان، دستیار زندگی
از آب و صابون روحانی تا شاهکارهای رئیسی و قالیباف اندکی بعد از عدم پیروزی در انتخابات.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عکس و مکث انتخاباتی 4

از  آب و صابون روحانی تا شاهکارهای رئیسی و قالیباف اندکی بعد از عدم پیروزی در انتخابات.

بخش سیاست تبیان
عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

تماشگرنماهای انتخابات

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

چه تفاهمی

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4
عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

مرد: یه نون جا انداختی وطن جان

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

طرف راست: حاجی رو منبر بنویسی‌م رای نمیاره

عکس و مکث انتخاباتی 4

داداش چرا جدایی و قهر، صندوق ها رو بهم نزدیک کن

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

مرغ یه پا داره

عکس و مکث انتخاباتی 4

تتلو: حاجاقا شما هم بله؟

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

عکس و مکث انتخاباتی 4

حالا فهمیدید چرا نتایح تا صبح اعلام نشد

کلیپ عکس و مکث انتخاباتی 4