تبیان، دستیار زندگی
امروزه یکی از تعاریف پذیرفته شده و مورد توافق درباره روابط عمومی این است که روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پذیرش مسئولیت در روابط عمومی نیازمند دلبستگی وعشق باشد

امروزه یکی از تعاریف پذیرفته شده و مورد توافق درباره روابط عمومی این است که روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است.

هومن بهلولی- روابط عمومی

به گزارش  تبیان به نقل از  خبرگزاری برنا در هرمزگان، مجتبی سلیمی با تبریک روز روابط عمومی اظهار کرد: امروزه یکی از تعاریف پذیرفته شده و مورد توافق درباره روابط عمومی این است که روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است .

وی با تاکید بر اینکه بر این اساس، روابط عمومی، میانجی بین سازمان و گروههای اجتماعی داخلی و بیرونی است، افزود: روابط عمومی در این بخش باید بتواند بین منافع سازمان و منافع گروههای اجتماعی هماهنگی ایجاد کند و این هماهنگی ضرورتاً باید همسنگ و همتراز باشد، چرا که هر سازمانی صرف نظر از نوع وظایف وفعالیت ها، محتاج تنظیم ارتباطات خود با مخاطبان و بهره مندان از خدمات و محصولات آن است .

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: یقینا نهاد روابط عمومی برای اثر گذاری و ایفای نقش مؤثرتر نیازمند تغییر نگرش، متناسب با نیاز های زمانه است و پذیرش مسئولیت در آن باید توأم با دلبستگی و عشق باشد که با چاشنی عقل و اندیشه و برنامه ریزی و پیگیری به بار بنشیند .

سلیمی بیان کرد: نگرش بنیادی و ریشه ای در روابط بسیار مهم است و هدف های آینده در هر مقطع زمانی، باید از پیش ترسیم شود، زیرا نگاهی که در روزمرگی اسیر شود گرفتار انجماد و ایستایی می شود .

وی با تاکید بر اینکه بر اساس تجارب علمی و توصیه های علمی مناسب ترین حرکت ها در روابط عمومی ، برنامه هایی است که دست کم یک دوره چند ساله را پوشش دهد، گفت: روابط عمومی در یک دیدگاه تخصصی نوعی مدیریت با عملکردی آگاهانه، پیوسته و برنامه ریزی شده است که باید شکل گیری افکار عمومی منطبق با سیاست های سازمان را رسالت بزرگ خود دانسته و بر اساس آن میان ارکان مختلف سازمان و افکار عمومی حسن تفاهم ایجاد کرد .

سلیمی اضافه کرد: در مجموعه بزرگ شهرداری بندرعباس با وجود 13 سازمان وابسته و سه منطقه شهری، سعی شده همبستگی و کارآمدی میان نیروها افزایش یافته و فعالیتها به سمت تخصصی شدن پیش برود .

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس تصریح کرد: در این زمینه، طی سال گذشته چند دوره تخصصی و عمومی ویژه همکاران این بخش برگزار شد که این دوره ها طی سال جاری نیز ادامه می یابد .

وی همچنین با تبریک روز روابط عمومی به کلیه فعالین این بخش و خصوصا خانواده بزرگ روابط عمومی های شهرداری بندرعباس، افزود: امیدواریم با تخصصی تر شدن روابط عمومی ها، در توسعه و آبادانی شهر سهم بیشتری داشته باشیم .