تبیان، دستیار زندگی
ست درپی انتشار خبر مربوط به آماده شدن سازمان تربیت بدنی برای فراهم ساختن زمینه حضور بانوان در ورزشگاه های مربوط به مسابقات ورزشی مردان , حضرت آیت الله العظمی فاضل لنكرانی با پاسخ دادن به سئوالات و استفتائاتی كه مردم از ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور بانوان در مكان های ورزشی مردان به هیچوجه جایز نیست

درپی انتشار خبر مربوط به آماده شدن سازمان تربیت بدنی برای فراهم ساختن زمینه حضور بانوان در ورزشگاه های مربوط به مسابقات ورزشی مردان , حضرت آیت الله العظمی فاضل لنكرانی با پاسخ دادن به سئوالات و استفتائاتی كه مردم از ایشان نمودند , اعلام كردند حضور بانوان در مكان های ورزشی مردان به هیچوجه جایز نیست .

متن كامل پاسخ بدین شرح است :

بسمه تعالی

به دنبال سئوالات و استفتائات فراوانی كه از طریق تلفن و یا به صورت كتبی و یا حضوری از این جانب در رابطه با حضور بانوان محترم در ورزشگاهها شده است , اشعار می دارد كه اولا : از نظر فقهی روشن است كه نظر زن به بدن مرد حتی بدون لذت و ریبه جایز نیست . و ثانیا : از مسائلی كه اسلام روی آن تكیه فراوان دارد , عدم اختلاط زن و مرد است و ملاحظه شده است كه اختلاط در جوامع غربی و متاسفانه در برخی از نهادهای داخلی مفاسد فراوانی به دنبال داشته است . بنابراین شركت بانوان در مكانهای عمومی ورزشی كه همراه با اختلاط است , به هیچوجه جایز نیست و در این امكنه ولو مكانهای خاصی برای زنان اختصاص یابد اما مفاسد اختلاط بر آن مترتب است و لازم است دولت محترم جمهوری اسلامی مكانهای مستقلی را با رعایت همه ضوابط شرعی برای بانوان جهت امور ورزشی اختصاص دهد و از این جهت تبعیضی بین آنان قائل نشود. انتظار آن است كه حركت مسئولین محترم در مسیر احیا ارزشهای اسلامی باشد و از اموری كه موجب خدشه دارنمودن این امر است اجتناب نمایند. خداوند به همه توفیق عمل به احكام اسلامی را عنایت فرماید.

85,2,5

محمد فاضل