تبیان، دستیار زندگی
از صبح تا شب پای تنور است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نانوا

نانوا

نانوا

از صبح تا شب

پای تنور است

نانوا

او مهربان است

با مشتری ها

من دوست دارم

نان های او را

نانوامردم می آیند

               زنبیل در دست

نانوا

نانوایی او

خیلی شلوغ است

نان می دهد او

فوری به مردم

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: ماهنامه بشری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.