تبیان، دستیار زندگی
شرکت گسترده ی مردم در انتخابات به قدرت های جهانی می فهماند که حق دخالت در امور داخلی کشور ما را ندارند و این مهم نشانگر استقلال و امنیت ایران اسلامی است و من شک ندارم که انتخابات جایگاه خاص ایران را در جهان نشان خواهد داد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رای مردم آینده کشور را مشخص می کند

شرکت گسترده ی مردم در انتخابات به قدرت های جهانی می فهماند که حق دخالت در امور داخلی کشور ما را ندارند و این مهم نشانگر استقلال و امنیت ایران اسلامی است و من شک ندارم که انتخابات جایگاه خاص ایران را در جهان نشان خواهد داد.

مصاحبه: آزاده مرنی -بخش سیاست تبیان
رای مردم آینده کشور را مشخص می کند

"علی مطهری" با اشاره به اهمیت ویژه ی انتخابات ریاست جمهوری گفت : "انتخابات در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است و این انتخابات نیز با توجه به وضعیت کنونی کشور حساسیت ویژه ای دارد و مردم ما این اثرگذاری را درک میکنند و به همین دلیل پرشور تر از سال های گذشته شرکت کرده اند."

وی در ادامه افزود : "مردم برای تداوم انقلاب و آینده ای هرچه بهتر برای کشورشان در انتخابات شرکت می کنند و مشارکت آنان در دنیا دیده خواهد شد و به دنیا اعلام می کنیم که ما خودمان آینده ی سیاسی کشورمان را تعیین می کنیم."

مطهری در بخش دیگری از سخنانش گفت : "شرکت گسترده ی مردم در انتخابات به قدرت های جهانی می فهماند که حق دخالت در امور داخلی کشور ما را ندارند و این مهم نشانگر استقلال و امنیت ایران اسلامی است و من شک ندارم که انتخابات جایگاه خاص ایران را در جهان نشان خواهد داد."

در آخر باید بگویم که همه باید به نتیجه ی نهایی انتخابات احترام بگذارند و اتحاد خود را حفظ نمایند.