تبیان، دستیار زندگی
این انتخابات می تواند جایگاه ایران را در سطح بین المللی را مشخص و تثبیت کند و نتیجه ی آن می تواند سطح کشورمان را از لحاظ ملی و بین المللی ارتقاء بخشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

این انتخابات جایگاه ایران در جهان را مشخص می کند

این انتخابات می تواند جایگاه ایران را در سطح بین المللی را مشخص و تثبیت کند و نتیجه ی آن می تواند سطح کشورمان را از لحاظ ملی و بین المللی ارتقاء بخشد.

مصاحبه: آزاده مرنی -بخش سیاست تبیان

این انتخابات جایگاه ایران در جهان را مشخص می کند

"معصومه ابتکار" معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ، پیش از ظهر امروز (٢٩ اردیبهشت) برای رای دهی در حسینه ی ارشاد حضور یافت.

وی درباره حضور مردم گفت: "امسال بیش از سال های پیش مردم برای رای دهی حاضر شده اند و به نظر من شاهد مشارکت حداکثری مردم هستیم و این موضوع مهم جای تشکر و قدردانی دارد. مردم برای انقلاب و کشور پای صندوق های رای آمده اند ؛ از همه ی گروها ، زن و مرد پیر و جوان و از همه ی قومیت ها."

وی در ادامه افزود : "مردم امروز به فردی رای می دهند که نه تنها برای ٤ سال که برای سالیان سال آینده کشور را می سازد. این انتخابات مایه ی افتخار و سربلندی ما در جهان خواهد بود."

انتخابات ایران در سطح بین المللی

این انتخابات می تواند جایگاه ایران را در سطح بین المللی را مشخص و تثبیت کند و نتیجه ی آن می تواند سطح کشورمان را از لحاظ ملی و بین المللی ارتقاء بخشد.

درست است که رای دهی در یک روز انجام می شود اما همین یک روز ارزشی هم تراز با یک عمر را دارد. ما فردی را انتخاب می کنیم که آینده کشور را می سازد و سربلندی مردم را به ارمغان می آورد و این موضوع بسیار مهمی است.