تبیان، دستیار زندگی
ود با تشکیل کارگروه طلاب جوان، برگزاری مسابقات علمی و پژوهشی، بررسی مشکلات صنفی و پژوهشی طلاب جوان، نشست های تخصصی و سنجش های آموزشی و صنفی برای طلاب سطوح یک و دو حوزه علمیه اجرایی خواهد شد. حجت الاسلام "مهدی محقق" درگفتگو ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

10 نشست تخصصی برای بررسی مسائل طلاب جوان حوزوی برگزار می شود

با تشکیل کارگروه طلاب جوان، برگزاری مسابقات علمی و پژوهشی، بررسی مشکلات صنفی و پژوهشی طلاب جوان، نشست های تخصصی و سنجش های آموزشی و صنفی برای طلاب سطوح یک و دو حوزه علمیه اجرایی خواهد شد.

حجت الاسلام "مهدی محقق" درگفتگو با خبرنگار حوزوی "مهر" گفت: این کارگروه هم اکنون در سه دفتر گروه مطبوعاتی "خشت اول" ، سنجش های آماری و کارگاه های گفتگوی "نگاه نو" فعالیت دارد. در گروه مطبوعاتی، انتشار فصلنامه خشت اول با هدف بررسی مسائل پژوهشی و صنفی طلاب مورد نظر بوده است که تاکنون دو شماره از آن با عناوین تولید علم و طلاب جوان و هویت روحانیت انتشار یافته و با استقبال فراوان طلاب و مدیران حوزه قرار روبرو شده است. موضوعات بعدی نیز پژوهش و طلاب جوان و انتخاب گرایش تحصیلی خواهد بود که به ترتیب در بهار و تابستان سال جاری انتشار می یابد.

وی افزود: در کنار این نشریه، انتشار کتابچه های موضوعی نیز در دستور کار است که در آن به صورت عمیق تر به مباحث مورد نظر پرداخته می شود. در بهار امسال دو کتابچه "آسیب های دینداری" و "ویژگی های انسان مدرن و تبلیغ عالمان دینی" انتشار یافته، 10 بروشور نیز با عنوان کلی "بینش افزا" در موضوعات مختلفی مانند روان شناسی پژوهشی ، مهارت های تحصیلی انتشار خواهد یافت.

مسئول کار گروه طلاب جوان گفت : در گروه سنجش های آموزشی، متغیرهایی که در سرنوشت طلاب جوان دخالت دارد، در یک جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرد. این نگرش های آماری تلاش می کند که توصیف دقیق و علمی از موضوعات چاری طلاب ارائه شود و قطعا ارائه آمار به مدیران حوزه، تاثیرات فراوانی در تصحیح یا تکمیل دیدگاه های آنان دارد. این گروه در سال گذشته، وضعیت معیشتی طلاب جوان را مورد بررسی قرار داد و در سال جاری نیز نگرش طلاب جوان به آینده علمی بررسی خواهد شد.

وی افزود: گروه "نگاه نو" نیز در سال گذشته ، 10 نشست تخصصی برگزار کرد. این گروه به صورت مسئله محور و موضوعی به بررسی مسائل مختلف می پردازد. اعضای هر جلسه را کارشناسان و نخبگان جوان آشنا به موضوع تشکیل می دهند و به انجام گفتگوهای فعال و جدی می پردازند. نتایج جلسات نیز به صورت عمومی در فصلنامه یا سایر منابع منتشر شده یا می شود.

این مقام مسئول در معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: معاونت پژوهشی مرکز مدیریت، اقدام به ایجاد دفاتر پژوهشی مدارس کرده است که هم اکنون به صورت آزمایشی در چند حوزه درحال فعالیت است و تلاش این کار گروه فعال شدن این دفاتر، همچنین بررسی اثرات آنها خواهد کرد.