تبیان، دستیار زندگی
ند استاد فلسفه دانشگاه الهیات اصفهان گفت: دانشجویان فلسفه بهتر است واحدهایی را در حوزه های علمیه سپری کرد ه و با کمک گرفتن از از استادهای حوزه برای درک سریعتر این علم اقدام کنند. علاوه بر این لازم است فلسفه اسلامی به علوم رو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانشجویان فلسفه بهتر است واحدهایی را در حوزه های علمیه سپری کنند

استاد فلسفه دانشگاه الهیات اصفهان گفت: دانشجویان فلسفه بهتر است واحدهایی را در حوزه های علمیه سپری کرد ه و با کمک گرفتن از از استادهای حوزه برای درک سریعتر این علم اقدام کنند. علاوه بر این لازم است فلسفه اسلامی به علوم روز نزدیک شود.

امیر حسین بانکی استاد فلسفه دانشگاه الهیات اصفهان در گفتگو با خبر نگار دین و اندیشه "مهر" در مشهد اظهار داشت : فلسفه اسلامی در حال حاضر باید بر گرفته از اتصال به وحی و عترت باشد. نزدیکی با قرآن باعث شده است کسانی که درگذشته مانند خواجه نصیر و غیره ، در فلسفه اسلامی پژوهش می کردند از جهش فوق العاده ای برخوردار باشند .

وی تصریح کرد: درحال حاضر یکی از علتهای به روز نشدن فلسفه می تواند کم توجهی نسبت به این رشته باشد. فلسفه اسلامی باید با توجه به نو آوری روز در جامعه پیش رود و خود را از دیگر علوم دور نسازد .

وی افزود : جایگاه فلسفه در گذشته بسیار ویژه بود تا جایی که فلسفه را مادرتمام علوم نامیدند. فلسفه امروزه اما هنوز خود را به فضاهای جدید علمی درگیر نکرده است .

دکتر بانکی گفت :امروزه باید صاحبنظرانی را تربیت کنیم تا علوم فلسفه را کاملأ بررسی کرده ودر مباحث سیاسی و اجتماعی و حوزه های علوم انسانی نحولی عظیم ایجاد کنند. فلسفه نباید جدا از علوم طبیعی روز باشد و همواره باید در حال پرورش و رشد پیش رود .

دکتر بانکی در پایان افزود:امروزه نه تنها فلسفه اسلامی بلکه فلسفه عمومی جهان باید ترقی کند و این پیشرفت حاصل نمی شود مگر با تحقیق ، پژوهش و نوآوری از این حیطه ، که با فعالیت استادان و دانشجویان حاصل می شود.