تبیان، دستیار زندگی
ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانایی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مكتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانایی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مكتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.

دوازده نکته قرآنی پیرامون انتخابات

در آستانه فرا رسیدن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا 12 نکته قرآنی پیرامون انتخابات را به قلم محمود مهدی پور منتشر می کند.

یكم: اعضای جامعه اسلامی كه به عنوان «مؤمنین» شناخته می شوند و نیازی به عنوان «شهروند» ندارند، همواره با ایمان، حاكم و سرپرست خویش را بر می گزینند. نه تنها ایمان پذیرش فكری وجود خداست، بلكه مؤمن یك جا، نظام عقیدتی، نظام سیاسی، و نظام حقوقی حاكم بر زندگی خویش را با معیار الهی انتخاب می كند.

ایمان فقط تحوّلی از مقولة شناخت و باور در زندگی انسان نیست؛ مجموعه ای از شناخت، باور، محبّت و عمل است.

مؤمن، خدا را می شناسد، باور دارد، و به او محبت می ورزد. او را به عنوان ولی و حاكم و سرپرست شایستة انسان و جهان می شناسد و تنها او و نمایندگان او را به عنوان حاكمان مشروع و مفید در زندگی اجتماعی پذیر است.

«اَللهُ وَلِی الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ»؛ (1) «خداوند ولی كسانی است كه ایمان آوردند. آنهارا از تاریكیها به سوی نور می برند.»

دوم: پذیرش و گزینش افراد و اشخاصی در برابر خدا و در كنار او بدون اذن الهی، و قبول فرمان و سلطة آنان بدون دستور خداوند، نوعی شرك است كه با ایمان همخوانی ندارد و عامل تسلط شیطان بر زندگی انسانهاست. «اِنَّما سُلطانُهُ عَلَی الَّذینَ یَتَوَلَّونَهُ وَ الَّذینَ هُم بِهِ مُشرِكونَ؛» (2) «تسلط او (شیطان) تنها بر كسانی است كه او را به سرپرستی خود برگزیده اند، و آنها كه نسبت به خدا شرك می-ورزند.»

سوم: انتخاب رئیس جمهور و هر وكیل و وزیر و كارگزاری، به انگیزة تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی صورت می گیرد، و انسان از دیگران انجام كاری را می خواهد كه خود از انجام آن ناتوان است. نیازهای دفاعی، اقتصادی، معرفتی، اجتماعی و ... زیر بنای فكری گزینشها و انتخاب مسئولان و مدیران است.

در تفكر توحیدی، بشریت غیر از خدا، ولی (3)، نصیر(4)، شفیع(5)، نگهدارنده (6) و مرشد(7) و راهنمائی ندارد و می داند كه از هیچ كس و هیچ نیرویی بدون حول و قوّه او، كاری ساخته نیست. بنابراین حاكم و ولی مطلق هستی اوست و قبل از هر كار باید نظر الهی را شناخت و خوشنودی او را در نظر گرفت.

چهارم: ریاست جمهوری در تفكر اسلامی جدا از جایگاه ولایت و رهبری، سمتی دارای جایگاه عقیدتی و فقهی نیست؛ بلكه رئیس جمهور نقش معاون اول و وزیر حاكم و والی اصلی در امت اسلامی را ایفا می كند. از این رو شرط اوّل مشروعیت و صلاحیت رئیس جمهور، هماهنگی كامل با ولایت فقیه است. در این اندیشه ریاست جمهوری، جایگاه معاون، مشاور، یار و نزدیك ترین همكار اجرائی ولی فقیه را گرفته است و مجری سیاستها و رهنمودهای مصوّب رهبری و قوانین ابلاغ شده از سوی قوّه مقننّه كشور است.

پنجم: انسانها در تفكر قرآنی سه گروه اند:

1. مؤمنین و متقین؛

2. كفار و مشركین؛

3. منافقان.

در انتخابات جامعة اسلامی كه برای گزینش مدیران و مسئولان عالی جامعة اسلامی صورت می گیرد، هیچ كس حق ندارد به كفار و مشركان و احیاناً منافقان رأی بدهد و نهاد شورای نگهبان نباید صلاحیت عقیدتی، اخلاقی و سیاسی كاندیداها را احراز كند و كفار و منافقان در جامعه اسلامی هرگز نباید به ریاست جامعه اسلامی چشم طمع بدوزند. ایمان با گزینش كفار و منافقان و پذیرش سلطه آنان بر جامعة اسلامی و حتی بر یك مؤمن سازگار نیست. (8)

ششم: رئیس جمهور صالح در تفكر قرآنی شاخصهای معرفتی، اخلاقی، رفتاری و عقیدتی ویژه ای دارد، كه بدون این ویژگیها، غاصب محسوب می شود.

ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانایی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مكتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.

هفتم: همان گونه كه هماهنگی وزرا با رئیس جمهور ضرورت دارد و زنجیرة مدیریت كشور باید همفكری و همكاری داشته باشند و مدیران كل با استانداران، و فرمانداران با استانداران همراهی و همدلی برقرار كنند، هماهنگی حاكمان و رهبری، و رئیس جمهور با نظام بخش انسان و جهان و آفرینندة آسمان و زمین ضروری و سرحلقة تمام هماهنگیها و توفیقهاست.

پیام آوران الهی نخستین حلقه های هماهنگی با اوامر الهی هستند، و پیشوایان معصوم: دومین حلقه در ارتباط با نبی گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و فقیهان جامعه الشرائط سومین حلقه و رابط امّت اسلامی با پیشوایان پاك محسوب می شوند.

هشتم: انتخابات به طور عام و انتخاب ریاست جمهوری، در تفكّر اسلامی، از یك سو حق مردم است و از دیگر سو وظیفه آنان، حضور در صحنه و شركت در رأی گیری حق مردم و وظیفه ای فراگیر و همگانی است.

عقل و اندیشه حكم می كند هیچ كس نسبت به سرنوشت خویش بی تفاوت نباشد و عقل و فطرت و عدالت خواهی ایجاب می كند شایسته ترین فرد در جایگاه خدمت و كرسی ریاست امت اسلامی قرار گیرد. راه تشخیص صالح ترینها، عكس و فیلم زیباتر و تبلیغات بیشتر نیست؛ استواری در ایمان، سابقة جهاد، نشاط و كارایی، صلابت در پاسداری از ارزشها، و تقوا و عدالت محوری و ایثار و فداكاری و دانش و آگاهی، ترازوی ارزیابی انسانهاست.

نهم: پس ازولی فقیه، مهم ترین مسئله در زندگی جامعه ما، ریاست جمهوری و قوة مجریة كشور است. امنیت، عدالت، استقلال، آزادی، اتحاد اجتماعی، رفاه و آسایش عمومی و تعالی فرهنگی تا حدود زیادی به مواضع و رفتار و عملكرد وی ارتباط دارد. شناسایی، گزینش، حمایت و یاری و نصرت «شایسته ترین فرد» برای تصدی این جایگاه، وظیفه ای عمومی است كه پاسداری از حقوق و وظایف اجتماعی بدون این اقدام میسّر نیست.

دهم: تفكیك رهبری معنوی از رهبری سیاسی فاجعه ای بزرگ است كه سرانجام به خانه نشینی و انزوای قرآن و حضور و سلطة قوانین و معیارهای به اصطلاح جهانی در زندگی مسلمانان می انجامد.

هدایت فرهنگی از هدایت سیاسی تفكیك پذیر نیست، از این رو این تمركز در ولی فقیه تبلور یافته است.

یازدهم: در عصر غیبت معیارهای معروف و منكر و شاخص های صالح و ناصالح تغییر نكرده و نمی كند. ارزشها و احكام الهی جاودانه است و حلال و حرام نبوی تا قیام قیامت معتبر است.

رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر مسئول نظام اسلامی باید در آغاز در ترازوی عقیدتی و زن شود، سپس با ترازوی اخلاق، رفتار و كردارش ارزیابی گردد، سپس تواناییهای علمی و فنّی وی مورد توجه قرار گیرد. دانش و تخصّص یك معیار است، ولی تنها معیار و نیز معیار اوّل نیست.

سوابق ارزشی در صورتی معتبر است كه تداوم یابد. وگرنه در جهت مثبت و منفی میزان حال فعلی افراد است. داوطلبان را با میزان قرآن و عترت: بسنجیم و شایسته ترین را برگزینیم.

دوازدهم: ایجاد جامعه ای از اولیاء الله و تشكل جهانی حزب الله، هدف نهایی و عالی حكومت اسلامی است. اولیاء الله كسانی هستند كه فرمان خدا بر تمام ابعاد زندگی آنان حاكم شده است. چشم و گوش و دهان و دست و پای آنان و حتی عواطف و احساسات و قلب و روح آنان تسلیم خداست و پیدایش چنین جامعه ای، از بزرگ ترین اهداف پیامبران و اولیای الهی است. رئیس جمهور و دیگر كارگزاران جامعه اسلامی باید رو بدین سمت و سو داشته باشند و موازین و معیارها و روشهای غربی و آرمانهای كفّار را در جامعة اسلامی پی گیری نكنند.

«وَ مَن یَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا، فَاِنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ الغالِبُونَ»؛ (9) «و كسانی كه ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، (پیروزند؛ زیرا) حزب (و جمعیت) خدا پیروز است.»

ایمان و اسلام باوری، قرآن شناسی و سنت شناسی، عدالت محوری و تقوا مداری، توانائی بدنی و دشمن شناسی، زهد و ساده زیستی، و صداقت و مدیریت مكتبی، از اصلی ترین شرایط رئیس جمهور صالح در نظام اسلامی است.

پیروز و حزب الله كسی است كه خدا و پیامبر و انسانهای با ایمان را به ولایت برگزیند. پیروزی در دنیا و فلاح در آخرت در گرو گزینش اولیای الهی است.

پی نوشت :

1) بقره/ 256.

2) 2. نحل/ 100.

3) 3. انعام/ 70.

4) 4. شوری/ 31.

5) 5. انعام / 51.

6) 6. رعد/ 37.

7) 7. كهف/ 17.

8) 8. مائده/ 51 و 81.

9) 9. مائده / 56.

منبع: حوزه نیوز