تبیان، دستیار زندگی
شوخی با نامزدهای انتخاباتی و سیاستمداران را اینجا ببینید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عکس و مکث انتخاباتی 3

شوخی با نامزدهای انتخاباتی و سیاستمداران را اینجا ببینید.

بخش سیاست تبیان
عکس و مکث انتخاباتی 3
اون پایینیا حال می کنن؟

عکس و مکث انتخاباتی 3
عکس و مکث انتخاباتی 3
خب این که به درد نمی خوره ببینم زیریش چطوره؟

عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3
من که قانع شدم،  بهش رای بدم

عکس و مکث انتخاباتی 3
بخدا مجبورم کردن اینو این بالا نگه دارم

عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3
دفاع روی تور

عکس و مکث انتخاباتی 3
مادر؛ من احمدی نژاد نیستما توام مادر چاوز نیستی، ولمون کن تا جوک نساختن

عکس و مکث انتخاباتی 3
بزن قدش داداش

عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3
داداش تبلیغات رو بی خیال، می افتیا، بی روح برجام میشیما

عکس و مکث انتخاباتی 3
بابا به پیر، به پیغمبر مال و اموالم همینه، چرا باور نمی کنید؟!

عکس و مکث انتخاباتی 3
ما که ده تا عینک عوض کردیم ولی این آفتاب برجامتونو ندیدیم

عکس و مکث انتخاباتی 3
روحانی: یک عدد طلای تمام عیار از طرف خانواده عروس

عکس و مکث انتخاباتی 3
جواد رای جمع کن

عکس و مکث انتخاباتی 3
حالا جواب حزبو چی بدم؟

عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3
عکس و مکث انتخاباتی 3
داداش کنده شد، ول کن ...

عکس و مکث انتخاباتی 3
عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3
لی لی لی لی حوضک

عکس و مکث انتخاباتی 3
عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3

عکس و مکث انتخاباتی 3

فیلم عکس و مکث انتخاباتی 3