تبیان، دستیار زندگی
ود حجةالاسلام والمسلمین حمید پارسانیا: شرح آیت‌الله جوادی آملی بر مبحث حركت و زمان اسفار اربعه ملاصدرا، که جلد یازدهم از رحیق مختوم است، وارد بازار كتاب خواهد شد.  به گزارشایكنا، اسفار اربعه ملاصدرا شامل 4 مبحث: امور عا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرح آیةالله جوادی بر حرکت و زمان اسفار منتشر می‌شود

حجةالاسلام والمسلمین حمید پارسانیا:

شرح آیت‌الله جوادی آملی بر مبحث حركت و زمان اسفار اربعه ملاصدرا، که جلد یازدهم از رحیق مختوم است، وارد بازار كتاب خواهد شد.

به گزارشایكنا، اسفار اربعه ملاصدرا شامل 4 مبحث: امور عامه (سه جلد) مقولات (دو جلد) الهیات بالمعنی الاخص (دو جلد) و نفس و معاد (دو جلد) است.

پیش از این، 10 جلد از شرح آیت‌الله جوادی آملی بر دو جلد ابتدایی از «امور عامه» اسفار، موسوم به «رحیق مختوم» به دوستداران حكمت و اندیشه اسلامی عرضه شده بود. این ده جلد شامل شرح 6 مرحله از مراحل دهگانه امور عامه؛ یعنی احکام كلی وجود، تتمه احكام وجود، تعلق جعل به وجود، ماهیت، وحدت و كثرت و علت ومعلول می‌شود.

پارسانیا از ارائه شرح جلد سوم امور عامه اسفار كه شامل مراحل قوه و فعل، احکام حركت، حدوث و قدم و اتحاد عاقل و معقول است، خبر داد.

آیت الله جوادی مباحث مقولات اسفار را كه شامل چهارمین و پنجمین جلد از اسفار می‌شود تدریس نكردند و لذا رحیق مختوم شامل شرح این مباحث نخواهد بود.

وی همچنین افزود: آیت‌الله جوادی مباحث مقولات اسفار را كه شامل چهارمین و پنجمین جلد از اسفار می‌شود تدریس نكردند و لذا رحیق مختوم شامل شرح این مباحث نخواهد بود. شرح جلد ششم و هفتم اسفار نیز انجام شده، ولی هنوز وارد بازار كتاب نشده است. وی همچنین در مورد جلد هشتم و نهم اسفار كه شامل مباحث نفس و معاد است، گفت: شرح جلد هشتم اسفار انجام شده ولی جلد نهم هنوز ارائه نشده است.

رحیق مختوم به وسیله انتشارات اسراء منتشر می‌شود، البته قابل ذکر است که بخشی از شرح جلد ششم اسفار آیةالله جوادی، به نام شرح حکمت متعالیه توسط انتشارات الزهراء منتشر شده بود.