تبیان، دستیار زندگی
زهد و قناعت یک فرد مسئول در حکومت اسلامی باید از همه مردم بیشتر باشد تا شائبه استفاده از بیت المال در مورد او پدید نیاید، لذا لازم است مشی رئیس جمهور آینده ساده زیستی باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئیس جمهور ساده زیست

زهد و قناعت یک فرد مسئول در حکومت اسلامی باید از همه مردم بیشتر باشد تا شائبه استفاده از بیت المال در مورد او پدید نیاید، لذا لازم است مشی رئیس جمهور آینده ساده زیستی باشد.

بخش نهج البلاغه تبیان
ساده زیستی

وقتی به امیرالمومنین (علیه السلام) خبر دادند که یکی از کارگزاران وی به نام شریح قاضی خانه ای به مبلغ هشتاد درهم خریداری کرده است، او را احضار کرده و با نگاهی غضب آلود به او فرمودند: «اما اگر هنگام خرید خانه، نزد من آمده بودى، براى تو سندى مى نوشتم كه دیگر براى خرید آن به درهمى یا بیشتر، رغبت نمى كردى، آن سند را چنین مى نوشتم:

این خانه اى است كه بنده اى خوار آن را از مرده اى آماده كوچ خریده، خانه اى از سراى غرور، كه در محلّه نابود شوندگان، و كوچه هلاک شدگان قرار دارد، این خانه به چهار جهت منتهى مى گردد:

یك سوى آن به آفت ها و بلاها، سوى دوّم آن به مصیبت ها، و سوى سوم به هوا و هوس هاى سست كننده، و سوى چهارم آن به شیطان گمراه كننده ختم مى شود...» (نهج البلاغه، سید رضی، ترجمه دشتی، نامه 3)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.