• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1396/02/25
  • تاريخ :

روابط عمومی جایگاه راهبردی زیربنایی دارد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: روابط عمومی مانند واحدهایی نظیر امور اداری و مالی نیست که در ساعات معینی فعالیت داشته باشد، بلکه مجموعه ای است با فعالیت های خطیر، وسیع و شبانه روزی.

هومن بهلولی- روابط عمومی

احمد علی شهیدی

به گزارش تبیان به نقل از  ایلنا از رشت ، احمد علی شهیدی با توجه به اهمیت مقوله روابط عمومی ، در بیان نقش و جایگاه آن اذعان داشت: روابط عمومی ها به دلیل جایگاه راهبردی زیربنایی خود می‌توانند سازمان های مختلف را در همگامی با پیشرفت و تحولات جهانی یاری دهند، چرا که روابط عمومی یک واحد پویا و ارگانیک سازمانی است که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد.

وی  بیان داشت : روابط عمومی مانند واحدهایی نظیر امور اداری و مالی نیست که در ساعات و زمان های معینی فعالیت داشته باشد، بلکه مجموعه ای است با فعالیت های خطیر، وسیع و شبانه روزی.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان گفت : آن چه حائز اهمیت است، ماهیت غیر مادی وظایف و مسئولیت‌های روابط عمومی هاست. بدین معنا که تمامی پیکره یک مجموعه با روابط عمومی در ارتباط است.پس نادیده گرفتن روابط عمومی، یعنی نادیده گرفتن حجم وسیعی از مخاطبان و اهمیت ندادن به پاسخگویی، یعنی عدم اعتقاد به کار گروهی و مشارکتی که با نگرش سازمان یافته مغایرت دارد.

احمدعلی شهیدی بیان داشت : روابط عمومی از طریق مدیریت نهادی می کوشد تا خود نمونه ای از ارزش های سازمانی باشد و با فعالیت های خاص خود ارزش را به اثبات رساند و کارکنان روابط عمومی ها همواره باید توجه داشته باشند که هر نوع عمل یا گفتاری بر فرهنگ و ارزش های سازمان اثر می گذارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : داشتن اطلاعات موثق و به موقع با توجه به هدف و ساختار مجموعه ، بزرگترین سرمایه یک ارگان دولتی یا خصوصی به حساب می آید و حیات آن مجموعه به داشتن یک ارتباط دو سویه درون سازمانی و برون سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و از آنجایی که روابط عمومی پل ارتباطی سازمان و مخاطبان آن است، در این جاده دو طرفه قادر است سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای آن مجموعه را به مخاطبان از یک سو و نیازها، خواستها ، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان را به مجموعه از سوی دیگر منتقل کند. هر چه این شبکه توزیع و تقاضا، برنامه ریزی شده تر و منسجم تر رفتار کند سازمان و مخاطبان آن ضمن رضایتمندی از وضعیت ارتباط ، در جایگاه خود ارتقاء می یابند.

وی در پایان گفت: روابط عمومی حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر و کار دارند.

 

UserName