تبیان، دستیار زندگی
تیلیک، تیلیک، تیلیک تیلیک ...صدای تگرگه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چتر برگی

چتر برگی

چتر برگی

تیلیک، تیلیک، تیلیک تیلیک

صدای تگرگه

گل باغچه ما

سرش زیر برگه

خداچون چه خوبی

تو برگ آفریدی

با این چتر برگی

گلم شاده... دیدی؟

koodak@tebyan.com

تهیه:شهرزاد فراهانی- شاعر:مریم هاشم پور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.