تبیان، دستیار زندگی
ره بقره آیه 216 سوره بقره آیه 218 سوره بقره  آیه 190 سوره بقره  آیه 191 و 192 سوره محمد (ص) آیه 4 سوره توبه آیه 41 سوره انفال آیه 74 سوره انفال آیه 75 سوره محمد (ص) آیه 31 ********** سوره بقره آیه 216 كتب علیكم القت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیات

سوره بقره آیه 216

سوره بقره آیه 218

سوره بقره  آیه 190

سوره بقره  آیه 191 و 192

سوره محمد (ص) آیه 4

سوره توبه آیه 41

سوره انفال آیه 74

سوره انفال آیه 75

سوره محمد (ص) آیه 31

**********

سوره بقره آیه 216

كتب علیكم القتال و هو كره لكم و عسی ان تكرهوا شیاً و هو خیرلكم و عسی آن تحبوا شیاً و هو شر لكم و الله یعلم و انتم لا تعلمون

ترجمه: جنگ بر شما مقرر شد در حالی كه آن را ناخوش دارید، شاید چیزی را ناخوش آریدو در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد خدا می داند وشما نمی دانید.

**********

سوره بقره آیه 218

ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم

ترجمه: کسانی که ایمان آورده اند و آنان که مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد نموده اند،به رحمت خدا امید می دارند و خدا آمرزنده و مهربان است.

**********

سوره بقره  آیه 191 و 192

و اقتلو هم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم و الفتنة اشد من القتل و لا تقا تلو هم عند المجسد الحرام حتی یقاتلوكم فیه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین

ترجمه: هر جا كه آن ها را بیابید، بكشید و از آن جا كه شما را رانده اند، برانید شان كه فتنهاز قتل بدتر است و در مسجد الحرام با آن ها مجنگید مگر آن كه با شما بجنگند و چون با شماجنگیدند بكشیدشان كه این است پاداش كافران.

فان انتهوا فان الله غفور رحیم

ترجمه: و اگر باز ایستادند، خدا آمرزنده و مهربان است.

**********

سوره بقره  آیه 190

و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونكم و لا تعتدوان ان الله لا یحب المعتدین

ترجمه: با كسانی كه با شما جنگ می كنند در راه خدا بجنگید و تعدی مكنید زیرا خدا تعدیكنندگان را دوست ندارد.

**********

سوره محمد (ص) آیه 31

ولنبلونكم حتی نعلم المجاهدین منكم و الصابرین و نبلوا اخبار كم

ترجمه: و شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم و حدیثتان را آشكار كنیم.

**********

سوره محمد (ص) آیه 4

فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعدوا اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ذلك و لویشاء الله لا نتصر منهم ولكن لیبلوا بعضكم ببعض و الذین قتلو فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم

ترجمه: چون با كافران روبه رو شدید، گردنشان را بزنید و چون، آن ها را سخت فروگرفتید،اسیرشان كنید و سخت ببندید و آن گاه یا به منت آزاد كنید یا به فدیه تا آن گاه كه جنگ به پایان آیدو این است حكم خدا و اگر می خواست از آنان انتقام می گرفت ولی خواست تا شما را بهیكدیگر بیازماید و آنان كه در راه خدا كشته  شده اند اعمالشان را باطل نمی كند.

**********

سوره توبه آیه 41

انفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا با اموالكم و انفسكم فی سبیل الله ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون

ترجمه: به جنگ بروید خواه بر شما آسان باشد، خواه دشوار و با مال و جان خویش در راه خدا جهاد كنید اگر بدانید خیر شما در این است.

**********

سوره توبه آیه 111

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقا فی التوریة و الانجیل و القرآن و من او فی بعهده من الله فاستبشرواببیعكم الذی با یعتم به و ذلك هم الفوز العظیم

ترجمه: خدا از مومنان جان ها و مال هایشان را خرید، تا بهشت از آنان باشد در راه خدا جنگمی كنند چه بكشند چه كشته شوند وعده ای كه خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است به حقبه عهده اوست و چه كسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد كرد بدین خرید و فروخت كهكرده اید شاد باشید كه كام یابی بزرگ است.

**********

سوره انفال آیه 74

و الذین ءامنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین ءاووا و نصروا اولئك هم المومنون حقاً لهم معفزة ورزق كریم

ترجمه: آنان كه ایمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و در راه خدا جهاد كرده اند، به حقیقتمومنان اند، آمرزش و روزی نیكو از آن آنان است.

**********

سوره انفال آیه 75

و الذین من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فاولئك منكم و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی كتاب الله ان الله بكل شیء علیم

ترجمه: و كسانی كه بعداً ایمان آورده اند و مهاجرت كرده اند و همراه شما جهاد نموده اند، ازشما هستند به حكم كتاب خدا، خویشاوندان به یكدیگر سزاوار ترند و خدا بر هر چیز دانااست.

**********